Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
9200658

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Wolne Media

Odkrywanie służby

Grupa rekolekcyjna

19-21 X 2018. Rekolekcje Rady Duszpasterskiej w Kazimierzu Dolnym

W tym roku Rada Duszpasterska z parafii p.w. św. Barbary w Łęcznej przeżywała swoje rekolekcje w bardzo urokliwym miejscu, w domu sióstr betanek w Kazimierzu Dolnym.

Temat rekolekcji  był ściśle związany z metą roku duszpasterskiego, a mianowicie dotyczył służby. Przybyli pochylali się nad treściami, które mówiły o różnych jej aspektach. Pod kierunkiem ks. proboszcza Andrzeja Lupy,  zastanawiali się, co to praktycznie znaczy służyć Bogu, parafii, wspólnocie, drugiemu człowiekowi i Ojczyźnie. Ta pogłębione refleksja miała pomóc dostrzec do jakiej służby każdy jest powołany i jakich to wymaga postaw. Odkrywano wiele ważnych  punktów, które zapraszają do ich podjęcia, by wzrastać duchowo, by wypełniać lepiej te zadania, które Bóg stawia.

Był także czas, by wspólnie się pomodlić, przeżywać  Eucharystię, poświętować, pospacerować po pięknym Kazimierzu, nad brzegiem Wisły, obejrzeć dobry film , po prostu pobyć razem.

Na końcu podjęte zostały także bieżące sprawy związane z parafią, z jej funkcjonowaniem, wyglądem Kościoła i różnymi pracami, które wykonano o jeszcze należy wykonać. 

Galeria

Pełni Ducha i posłani

21 X 2018. Niedziela Misyjna w parafii św. Barbary

W związku z przeżywaną w całym Kościele Niedzielą Misyjną , także w naszej parafii miały miejsce wydarzenia, które maja na celu przybliżyć tematykę misyjną wszystkim parafianom.

Pierwszym elementem, który pomaga uświadomić, że przeżywamy Tydzień Misyjny jest dekoracja przed ołtarzem. Można tam zauważyć materiały i świece w kolorach kontynentów. Podczas homilii ks. Marcin Pyda także nawiązywał do tematyki  misyjnej. Na mszach dziecięcych w darach były przynoszone różne przedmioty związane z tą tematyką, a przynosiły je dzieci ubrane w koszulki Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci . Koszulki  były również w kolorach kontynentów.

Podczas modlitwy różańcowej także płynęła modlitwa za dzieło misyjne Kościoła, za misjonarzy, dzieci będące w trudnej sytuacji w krajach misyjnych.

Podczas każdej Mszy św. była zbierana taca na potrzeby misji i misjonarzy.

Wszystkie te zabiegi mają pomóc każdemu wierzącemu przypomnieć sobie o powszechności Kościoła i odpowiedzialności za tych, którzy żyją daleko o nas, a są naszymi braćmi. Są też zaproszeniem, by w Tygodniu Misyjnym ofiarować swoją modlitwę w tych intencjach. W ten sposób my także stajemy się misjonarzami.

Galeria

Misje odnawiają Kościół

 

21-27 X 2018. Tydzień Misyjny w Kościele

W niedzielę Kościół powszechny obchodził Światowy Dzień Misyjny pod hasłem "Pełni Ducha i posłani”. Rozpoczyna on Tydzień Misyjny, w czasie którego wierni na całym świecie otaczają modlitwą i wspomagają materialnie misyjne dzieło Kościoła.

Co roku papież kieruje specjalne orędzie na ŚDM, tegoroczne skierowane zostało przede wszystkim do  ludzi młodych, aby nieśli Ewangelię całemu światu: „Drodzy młodzi, pragnę zastanowić się wraz z wami nad misją, którą powierzył nam Jezus. Zwracając się do was, zamierzam zwrócić się do wszystkich chrześcijan, którzy przeżywają w Kościele przygodę swego życia jako dzieci Boże. Tym, co pobudza mnie, by nawiązując dialog z wami mówić do wszystkich, jest pewność, że wiara chrześcijańska pozostaje zawsze młoda, jeśli otwiera się na misję, którą przekazuje nam Chrystus. „Misje odnawiają Kościół”.

Orędzie na ŚDM

Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych

Fot. www.klubygp.pl

19 X 2018. Nowe święto państwowe

Święto uchwalił Sejm 4 października, ma być ono obchodzone w dniu 19 października. Data ta nie jest przypadkowa jest to dzień porwania i męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Ustanowienie święta jest wyrazem hołdu dla duchownych, którzy swoją postawą "dawali wyraz wierze w Jezusa Chrystusa, ale też męstwu i niezłomnej postawie patriotycznej".

W okresie, gdy Polska utraciła wolność i zniknęła z map Europy, to duchowni często byli depozytariuszami utraconej państwowości i wychowywali do wolności poszczególne pokolenia. Mówili bowiem zarówno o wolności wewnętrznej – osobistej, jak i społecznej oraz politycznej" – podaje uzasadnienie uchwały. "Warto tu wspomnieć postaci św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego i ks. Stanisława Brzóski, które niejako reprezentują obie przywołane wyżej postawy” - dodano.

Oddaję się bez reszty Bogu Ojcu…

Moment składania ślubów

13 X 2018. Śluby wieczyste s. Katarzyny Kostrubiec

W sobotę parafia św. Barbary w Łęcznej przeżywała podniosłą uroczystość wieczystej profesji s. Katarzyny Kostrubiec, franciszkanki misjonarki Maryi, tutejszej parafianki.

Liturgia ślubów rozpoczęła się o godz. 1100 uroczystą procesją wejścia, na której czele niesiony był krzyż, za nim podążała liturgiczna służba ołtarza, klerycy i kapłani. Mszę św. koncelebrowaną w intencji s. Katarzyny odprawiało dwunastu kapłanów. Przewodniczył jej ks. Andrzej Lupa, proboszcz parafii św. Barbary, homilię natomiast wygłosił ks. Eugeniusz Derdziuk, proboszcz parafii w Krasnobrodzie, w diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Był też obecny ks. Krzysztof Ćwiek proboszcz katedry w Radomiu, ks. Dominik Samulak, ojciec duchowny seminarium zamojsko-lubaczowskiego, ks. Mirosław Prasek, filipin, przełożony Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Radomiu wraz ze swymi współbraćmi oraz księża pochodzący z tutejszej parafii: ks. Tadeusz Fac, ks. Michał Szuba, ks. Jan Tadyniewicz.

Podczas bardzo bogatej liturgii s. Katarzyna wypowiedziała swoje tak na wieki Bogu poprzez złożenie publicznych ślubów: ubóstwa, posłuszeństwa i czystości w Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi. Po podpisaniu księgi ślubów kapłani obecni na uroczystości odmówili nad s. Katarzyną modlitwę konsekracyjną.  Następnie jako  znak złożonej profesji otrzymała obrączkę, którą w imieniu zgromadzenia nałożyła jej Przełożona Prowincjalna, s. Małgorzata Książek.

Pod koniec Eucharystii, jako przewodnik na misyjne drogi, siostra neoprofeska otrzymała krzyż misyjny, a siostra Prowincjalna odczytała posłanie misyjne przysłane dla s. Katarzyny przez przełożoną generalną.  Siostra Katarzyna została posłana do Peru, by tam głosić prawdę o Bożej miłości.

Po odczytaniu posłania nastąpił moment podziękowań. Najpierw s. Kasia dziękowała Panu Bogu i ludziom za wszelkie otrzymane dobro, a następnie przyjęła słowa życzeń od przedstawicieli parafii, tych młodszych i trochę starszych.

Eucharystię zakończyło uroczyste błogosławieństwo.

Galeria

Wiadomości

Za tydzień także na Mszy św. o godz. 1130 modlić się będziemy w intencji Środowiskowego Domu samopomocy w Łęcznej. Po mszy św. w auli parafialnej odbędzie się dalszy ciąg spotkania. Będą głoszone prelekcje tematyczne, kiermasz prac ŚDS, wystawa fotograficzna i ogłoszenie wyników konkursu literackiego. Zapraszamy.

W przyszłą niedzielę o godz. 1900 spotkanie Posłańców i rozdanie konspektu na spotkanie w listopadzie.

Za tydzień przeżywać będziemy Niedzielę Biblijną. Gość będziemy Ks. prof. dr hab. Mirosława Wróbla, biblistę z KUL-u. Będzie też okazja do nabycia Biblii i innych ciekawych książek. A o godz. 1700 odbędzie się spotkanie Pielgrzymów do Ziemi Świętej z ks. Profesorem, który będzie naszym przewodnikiem po Ziemi Świętej.  

Rozpoczyna się miesiąc październik - czas szczególnej modlitwy różańcowej. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach. Odprawiać je będziemy codziennie o godz.1715. Zachęcamy też do rodzinnej modlitwy każdego dnia przynajmniej dziesiątek różańca.

Dzieci Maryi we czwartek o godz. 1500 w sali misyjnej. Wspólnota młodzieży dorosłej Pole Miłosierdzia  spotyka się w piątek o godz. 1900 w auli dolnej. Ministranci i lektorzy mają swoje spotkanie w sobotę o godz. 1700 na spotkanie zapraszamy także kandydatów na ministranta.

Dzisiaj jest

poniedziałek,
22 października 2018

(295. dzień roku)

Czytania na dziś

Biblia Audio i Tekst

Włącz się w różaniec

FMM w parafii

PGP

Biblioteka parafialna

Pismo parafialne

Akademia Młodzieżowa

LSO

Papież na Facebooku

Kościół prześladowany

Nie bądź obojętny!

http://www.citizengo.org/pl

Akcja Rodzina Rodzinie