Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
3578030

Biblia

Świętujemy Rodzinny Jubileusz 25-lecia parafii

21 XI 1989 – 21 XI 2014

Na większą chwałę Boga Wszechmogącego, ku pożytkowi Kościoła Świętego – na mocy Kan. 515 KPK – erygujemy kanonicznie parafię pod wezwaniem św. Barbary w Łęcznej.

Te słowa zostały napisane przez ks. biskupa Bolesława Pylaka w dniu 21 listopada 1989 r. w dekrecie erygującym naszą parafię.

23 listopada 2014 - Msza św. jubileuszowa

Msza św. jubileuszowa sprawowana była 23 listopada o godz. 18.00. W uroczystości uczestniczyły władze powiatu i miasta: Starosta Adam Niwiński, Burmistrz Teodor Kosiarski, Przewodnicząca Rady Miasta Krystyna Borkowska. Obecni byli również:  ks. dziekan Stefan Misa i proboszcz Parafii św. Marii Magdaleny ks. Janusz Rzeźnik.

Przybyli na nią pracujący wcześniej w naszej parafii kapłani: ks. Adam Lewandowski, wieloletni Proboszcz parafii i budowniczy kościoła, ks. Marian Wiech, ks. Tomasz Dobrzyński, ks. Leszek Żelazny, ks. Tomasz Fidecki, ks. Andrzej Pyrz, ks. Mariusz Kozina, ks. Hubert Wysmulski, ks. Marcin Pidek, ks. Paweł Grzebalski, oraz pochodzący z parafii: ks. Michał Szuba, br. Rafał Kondracki, al. Jan Tadyniewicz, al. Mateusz Kwiatoń, al. Szymon Majewski.

Przybyły również siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi posługujące wcześniej w parafii: s. Małgorzata Książek, s. Małgorzata Chrostowska, s. Teresa Bawoł, s. Danuta Nakonieczna, s. Elżbieta Andrzejczak, s. Bernarda Misiewicz, s. Alicja Prejzner, s. Teresa Neitsch, s. Edyta Siodłowska, s. Aldona Deczewska oraz pochodząca z naszej parafii s. Katarzyna Kostrubiec.

Także rodziny zamieszkujące już poza parafią wzięły udział w uroczystościach jubileuszowych. Okazały w ten sposób, że nadal czują się związani ze wspólnotą, w której wzrastali w wierze.

Obecność tak wielu gości, osób ciągle nam bliskich, sprawiła, że czuliśmy się jak jedna rodzina. Wspólne świętowanie ukazało nam, że parafia św. Barbary ma szczególne miejsce w naszych sercach. Podniosłą atmosferę tworzył klimat radości ze spotkania, z którymi tworzyliśmy wspólną historię. 

Galeria 1 * Galeria 2

Gest wydarzenia

W dniu jubileuszu 23 listopada nasi parafialnie zgromadzili się na świątecznym spotkaniu rodzinnym lub sąsiedzkim z tortem.

Pierwsze spotkania sąsiedzkie odbyły się już w wigilę Jubileuszu. To był czas radosnego wspominania pięknych chwil z minonych lat, oglądania Kroniki Grupy Sąsiedzkiej i dziękowania Panu Bogu za dar wspólnej drogi wzrastania wierze w parafii św. Barbary. 

Galeria 1 * Galeria 2 - pierwsze spotkania sąsiedzkie

List Gratulacyjny Starosty Łęczyńskiego

W dniu 23 listopada 2014 Starosta Łęczyński Pan Adam Niwiński z racji Jubileuszu 25-lecia naszej Parafii wystosował do całej wspólnoty List Gratulacyjny:

     Z prawdziwą radością mam zaszczyt w imieniu władz samorządu Powiatu Łęczyńskiego i własnym przekazać Ks. Proboszczowi, Duszpasterzom i całej Wspólnocie Parafialnej gratulacje oraz najlepsze życzenia z okazji Jubileuszu 25-lecia parafii pw. Św. Barbary w Łęcznej.

   Jubileusz to święto dziękczynienia. To piękna okazja, by podziękować Bogu za ćwierć wieku istnienia Parafii – Domu, w którym rodzi się wspólnota i wiara. Parafia św. Barbary jest ważną częścią historii Łęcznej. Współtworzy dzieje tego miasta i powiatu. Kształtuje serca mieszkańców w duchu miłości Boga i Ojczyzny.

   Proboszczowi i wszystkim Księżom dziękuję za dar świadectwa życia kapłańskiego i głoszenie tajemnic Ewangelii. Życzę, aby posługa duszpasterska przyniosła jak największy owoc

   W modlitwie proszę o opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski w wypełnianiu woli Bożej i służby Kościołowi Świętemu.W tym szczególnym dniu dziękuję wszystkim ludziom zaangażowanym w budowę Kościoła. Ludziom, którzy tworzyli początki, historię i wciąż tworzą przyszłość tej parafii.

Adam Niwiński

 Starosta Łęczyński

Jubileuszowe świadectwa Parafian

Z okazji Jubileuszu 25-lecia parafii członkowie grup formacyjnych i służb pastoralnych napisali świadectwa swej formacji i zaangażowania.

Dzielą się swoim doświadczeniem wzrastania w wierze, uczestnictwa w dziele ewangelizacji oraz bogactwem charyzmatów, jakie są w naszej wspólnocie parafialnej.

Domowy Kościół      Szkoła Modlitwy        PZ Caritas

Oaza Młodzieżowa       Dzieci Maryi        Liturgiczna Służba Ołtarza 

    Grupa Wsparcia Chorych           Legion Maryi  

                  Akademia Mlodzieżowa

Kurs ewangelizacyjny: Św. Jan Chrzciciel – prorok na dzisiejsze czasy

Grupa dzielenia

24-26 XI 2014. Rekolekcje dla Posłańców

Rozpoczęliśmy drugą turę rekolekcji ewangelizacyjnych dla współpracowników duszpasterskich zaangażowanych w Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji, które są poświęcone osobie św. Jana Chrzciciela.

Rekolekcje są kursem przygotowującym do głębszej ewangelizacji parafii przez odkrywanie posłannictwa św. Jana Chrzciciela i uczenia się od niego sposobu wypełniania powierzonej misji animatorów Grup Sąsiedzkich i Posłańców. Fundamentem rozważań są teksty biblijne przybliżające Poprzednika Chrystusa. Rekolekcje prowadzą ks. proboszcz Andrzej Lupa i s. Halina Herda. W rekolekcjach uczestniczą Posłańcy oraz siostry: Elżbieta i Iva.

W dynamice rekolekcji jest codzienna Msza św., praca indywidualna i w małych grupach, czas na dzielenie się życiem i składanie świadectwa własnej drogi wiary i wypełniania misji Posłańca wobec powierzonych im rodzin. Dla bliższego poznania się i uczenia się odkrywania swoich darów i talentów posłużyły animacje i tańce integracyjne, które umocniają ducha wspólnoty i dały również wiele radości.

Galeria * Świadectwa uczestników - I tura

Galeria * Świadectwa uczestników - II tura

Czym jest dla mnie parafia? - świadectwa Posłańców

Zaproszenie na dzień skupienia dla dziewcząt

Pan wysłał swojego anioła, by sługom swoim ukazać, co musi stać się niebawem. A oto niebawem przyjdę.

                                                         /Ap 22, 6-7/

Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi

serdecznie zapraszają na dzień skupienia dla dziewcząt 

29 listopada 2014 godz. 9.00 – 19.00

Informacje i zapisy: s. Ania tel. 793 879 680

Akcja: Mikołaj o tobie nie zapomni

16 XI - 6 XII 2014. Podzielmy się sercem!

W tym roku po raz 17. studenci i instruktorzy Akademii Młodzieżowej z naszej parafialnej świetlicy organizują akcję: Mikołaj o Tobie nie zapomni, pod kierunkiem s. Anny Skołuby FMM. Dzieło to polega na przygotowaniu i dostarczeniu paczek dla ubogich dzieci z pobliskich wiosek z okazji św. Mikołaja.

Akademia Młodzieżowa zaprasza wszystkich parafian do współpracy - przez ten gest dobroci możemy okazać naszą wrażliwość na drugiego człowieka, szczególnie tego najsłabszego. Osoby indywidualne instytucje czy grupy wybierają sobie jedno dziecko, dla którego przygotowują prezent. Odbywa się to przez wybranie kartonika w kształcie prezentu z tablicy, na której podane jest imię i wiek dziecka.

Galeria

Prosimy o przyniesienie prezentów do świetlicy do dnia 2 grudnia.

Wiadomości

Dzisiaj jest

piątek,
28 listopada 2014

(332. dzień roku)

Czytania na dziś

Nie bądź obojętny!

http://www.citizengo.org/pl

Kościół prześladowany

Pomoc Kościołowi

PGP

Papież na Facebooku

Telewizja TRWAM