Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
6781419

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Wolne Media

Rekolekcje dla Szkoły Modlitwy

Rekolekcje dla Szkoły Modlitwy

20-12 I 2017. Odkrywanie posłania Jezusa

W piątek i sobotę członkowie Szkoły Modlitwy uczestniczyli w rekolekcjach wspólnotowych. Dotyczyły one odkrywania Jezusowego posłania: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię.

Rekolekcje prowadził ks. Proboszcz, uczestniczyło w nich 10 osób. Wiele momentów poświęcono na dzielenie się tym, jak głosić Ewangelię w dzisiejszym czasie, członkowie Szkoły Modlitwy dzielili się również swoim doświadczeniem i świadectwem głoszenia Dobrej Nowiny.

Rekolekcje wpisują się w cel roku duszpasterskiego: być chrześcijaninem to stawać się świadkiem Chrystusa, który udzielając nam Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania posyła nas do świata.

Duchowe ćwiczenia były też przygotowaniem do podjęcia przez Szkołę Modlitwy rekolekcji ewangelizacyjnych prowadzonych w naszej parafii.  2 lutego o godz. 19.00 rozpoczną się Rekolekcje Odnowy Wiary.

Galeria

Rodziny Polskie Rodzinom Syryjskim

Rodzina Rodzinie

Dołącz do akcji „Rodzina rodzinie” i wesprzyj rodziny poszkodowane w wyniku działań wojennych w Syrii. Organizatorem programu jest Caritas Polska, a przy jego realizacji współpracuje z partnerami na miejscu – w Syrii i w Libanie.

Program „Rodzina rodzinie” jest odpowiedzią na wezwanie papieża Franciszka, jakie wygłosił przed rozpoczęciem roku miłosierdzia we wrześniu 2015 r.: Kieruję apel do parafii, wspólnot zakonnych, do klasztorów i sanktuariów w całej Europie o konkretne wyrażenie Ewangelii i przyjęcie po jednej rodzinie uchodźców. Dzięki programowi wsparcia uchodźców, każda rodzina, wspólnota, parafia, diecezja czy organizacja może udzielić bezpośredniej pomocy konkretnej poszkodowanej rodzinie – przyjąć ją jako bliską sobie, choć geograficznie odległą. Caritas Polska bierze pod uwagę skalę potrzeb, religia nie odgrywa znaczenia. 

Propozycje pomocy: Dołącz do zbiórki dla rodziny, Zostań patronem rodziny, Wykonaj gest solidarności

Jak możesz pomóc?

Kandydatka na Człowieka Roku Ziemi Łęczyńskiej

s. Dorota Ostolska

W tym roku s. Dorota Ostolska została zgłoszona przez parafian do tytułu Człowieka Roku Ziemi Łęczyńskiej. W plebiscycie prowadzonym przez Wspólnotę Łęczyńską zakwalifikowała się do grona 10 kandydatów.

Informacja o kandydatach na FB „Wspólnoty Łęczyńskiej”.

Można głosować na s. Dorotę wysyłającna numer 72051 sms o treści: wsp.leczna.6

S. Dorota jest przełożoną sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Łęcznej. W parafii św. Barbary pracuje po raz drugi, łącznie dziewięć lat. Prowadzi katechezę w szkole podstawowej, jest odpowiedzialna za duszpasterstwo dzieci.

Więcej...

Wiadomości

2 lutego o godz. 19.00 w naszej parafii Rekolekcje Odnowy Wiary prowadzi wspólnota Szkoła Modlitwy. Będzie to także przygotowanie do bierzmowanie dla dorosłych. Zapisy młodzieży do bierzmowania przyjmujemy w zakrystii i w kancelarii parafialnej. Rekolekcje będą prowadzone w auli parafialnej. Zapraszamy wszystkich chętnych.

Wyjazd na nocne czuwanie do Częstochowy odbędzie się 10 lutego. Koszt 60 zł. Prosimy o zapisy w zakrystii. Prosimy o podawanie peselu do ubezpieczenia.

22 stycznia o godz. 1900 w auli parafialnej spotkanie dla Posłańców i rozdanie konspektu na spotkanie sąsiedzkie w lutym.

Przyjmujemy zapisy na rekolekcje dla Rady Duszpasterskiej i wszystkich chętnych w Kaliszanach w dniach od 3 do 5 lutego. Zapisy w zakrystii.

Dzisiaj jest

wtorek,
24 stycznia 2017

(24. dzień roku)

Czytania na dziś

Biblia Audio i Tekst

FMM w parafii

PGP

Pismo parafialne

Biblioteka parafialna

Włącz się w różaniec

Jubileusz Miłosierdzia

Papież na Facebooku

Kościół prześladowany

Nie bądź obojętny!

http://www.citizengo.org/pl