Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
4201433

Biblia

21 V 2015. Święto Patrona SP nr 4

Dzisiaj o godz. 9.00 została sprawowana uroczysta Msza św. w intencji społeczności Szkoły Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej z okazji święta patronalnego. Uczestniczyli w niej: Dyrekcja i pracownicy szkoły, uczniowie oraz ich rodzice.

Eucharystię sprawowali: ks. proboszcz Andrzej Lupa, ks. Krzysztof Szymański oraz ks. Adam Breś z parafii Wniebowzięcia NMP w Milejowie. Piękną oprawę liturgii Mszy św. przygotowały dzieci pod kierunkiem s. Doroty Ostolskiej FMM i p. Teresy Okoń.

W homilii ks. Krzysztof ukazał piękno powołania człowieka do stawania coraz bardziej podobnym do swego Stwórcy. Odnosząc się do niezwykłego patrona szkoły zachęcał zarówno dzieci jak i dorosłych do nieustannej pracy nad sobą, by być coraz bardziej ludźmi sumienia – o których wołał papież podczas pielgrzymki w Skoczowie.

Po Mszy św. wszyscy uczestnicy liturgii mogli ucałować relikwie Świętego Patrona.

Galeria

17 V 2015. Dzielmy się radością

Ostatni w tym roku formacyjnym Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie przebiegał pod hasłem: „Dzielenie się radością.” Rozpoczął się Mszą św. o godz. 9.30 w kościele św. Marii Magdaleny sprawowaną w intencji małżeństw i rodzin, by były Bogiem silne. Eucharystii przewodniczył ks. Marek Maj, oprawę liturgiczną przygotowały kręgi DK. Homilię wygłosił ks. Mariusz, zapraszając w niej do dziękczynienia Bogu za to, że daje człowiekowi perspektywę wieczności – daje życie na wieczność i pozwala już tu na ziemi odkrywać czym jest niebo.

Katecheza

Punktem wyjścia do rozważań na temat dzielenia się radością były słowa ks. Franciszka Blachnickiego: „Tylko to co żywe daje życie.” Nawiązując do małżeństwa ks. Marek zauważył, że jest ono żywe tylko wtedy, gdy małżonkowie w sposób dynamiczny przeżywają miłość, a więc wzajemnie obdarowują się sobą. Jeśli małżeństwo poważnie i dojrzale przeżywa swoją miłość, to pragnie podzielić się tą miłością z innymi – owocem ich miłości, zgodnie z Bożym zamysłem, winny być dzieci. Dobro i miłość mają taką naturę, że dążą do tego aby się udzielać. Podobnie ma się rzecz w życiu wiary. Owocem wybrania Chrystusa jako Pana i Zbawiciela jest radość, pokój, wolność od lęku i niepokoju o jutro - kontynuował rozważanie ks. Marek. Więcej ...

Galeria

Sztab Parafialny

17 V 2015. Wspieramy ŚDM

We wszystkich parafiach przeprowadzana jest ogólnopolska składka na przygotowanie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Ola Dębek, koordynatorka ŚDM w naszej parafii, podczas każdej Mszy św. informowała o działaniach sztabu. Zachęcała także do zgłaszania rodzin gotowych na przyjęcie jednej lub więcej osób w dniach od 20 do 25 lipca 2016 r., kiedy to nasza parafia będzie gościć młodych ludzi z różnych stron świata w czasie Dni Diecezji, przed wydarzeniami centralnymi w Krakowie. – Poszukujemy 30 rodzin gotowych przyjąć młodych pielgrzymów, a także wolontariuszy na ten czas – mówiła koordynatorka, zachęcając do aktywnego włączenia się w przygotowania.

W trakcie Eucharystii miało miejsce złożenie przyrzeczeń przez członków sztabu, utwierdzające ich gotowość do podjęcia się misji organizacji ŚDM. Członkowie sztabu przyrzeczenia złożyli wobec całej wspólnoty parafialnej, stojąc przed ołtarzem. - Jako Sztab Parafialny w parafii św. Barbary w Łęcznej oświadczamy, że modlitwą, osobistą formacyjną i praktycznym zaangażowaniem będziemy wspierać dzieło przygotowania naszej wspólnoty parafialnej na przyjęcie pielgrzymów podczas Światowych Dni Młodzieży -  mówili.

Sztab Parafialny tworzą: Aleksandra Dębek, siostra Anna, Jakub Jasielski, Weronika Kubaczyńska, Wioleta Kuśpit, Damian Muszyński, Adrianna Orzeł, Karol Skibiński, Patrycja Zub.

Następnie cała wspólnota wiernych wspólnie odmówiła modlitwę ŚDM, którą każdy z uczestników Eucharystii miał wyłożoną na ławkach. Można było wziąć także wydrukowane świadectwo s. Anny, uczestniczki ŚDM w Rzymie w Roku Wielkiego Jubileuszu.

Wierni zostali także zaproszeni na przygotowany przez młodzież kiermasz ciast. Fundusze z kiermaszu zostaną przeznaczone na parafialne przygotowania do ŚDM, natomiast zbierana w tym dniu taca przeznaczona jest na organizację Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Galeria

Fot. CTV/youtube

17 V 2015. Kanonizacja Świętych sióstr zakonnych

Papież Franciszek podczas Mszy św. sprawowanej o godz. 10.00 w Rzymie ogłosił świętymi cztery zakonnice żyjące XIX i na początku XX wieku. 

W tym gronie znalazły się dwie Arabki palestyńskie: Maria (Mariam) Bauardi – karmelitanka bosa i Maria Alfonsyna Danil Ghattas – założycielka Zgromadzenia Sióstr od Najświętszego Różańca, oraz Włoszka Maria Krystyna Brando – założycielka Zgromadzenia Sióstr Ofiar-Wynagrodzicielek Jezusa Sakramentalnego i Francuzka Joanna Emilia de Villeneuve – założycielka Zgromadzenia Sióstr od Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej.

Maria (Mariam) zwana Małą Arabką urodziła się w Galilei, koło Nazaretu, zmarła w 33 roku życia w założonym przez siebie klasztorze w Betlejem, położonym nad grotą króla Dawida. Błogosławioną ogłosił ją 13 listopada 1983 św. Jan Paweł II. Wielu pielgrzymów nawiedzało karmelitański klasztor w Betlejem, gdzie mieszkała i zmarła, modląc się przy jej relikwiach, uczestnicząc w nabożeństwie do Ducha Świętego, pod płaszczem „Małej Arabki”, oglądając jej celę.

Ta kobieta pokorna i niepiśmienna umiała udzielić porad i wyjaśnień teologicznych z niezwykłą jasnością – co było owocem jej nieustannego dialogu z Duchem Świętym. Posłuszeństwo Duchowi Świętemu uczyniło ją także narzędziem spotkania i komunii ze światem muzułmańskim. Podobnie, siostra Maria Alfonsyna Danil Ghattas dobrze zrozumiała, co to znaczy jaśnieć miłością Boga w apostolstwie, stając się świadkiem łagodności i jedności. Daje nam ona jasny wzór, jak bardzo ważne jest branie odpowiedzialności jedni za drugich, życie służąc jedni drugim – mówił w homilii podczas Mszy św. kanonizacyjnej Papież Franciszek.

– Trwanie w Bogu i Jego miłości, aby głosić słowem i życiem zmartwychwstanie Jezusa, świadcząc jedność między nami i miłość wobec wszystkich. To czyniły cztery ogłoszone dziś święte. Ich jaśniejący wzór jest także wyzwaniem dla naszego życia chrześcijańskiego: jak ja jestem świadkiem zmartwychwstałego Chrystusa? Jak trwam w Nim, jak trwam w Jego miłości? Czy jestem zdolny, by w mojej rodzinie, środowisku pracy, w mojej wspólnocie rzucać ziarno tej jedności, jaką On nas obdarzył, czyniąc nas uczestnikami życia trynitarnego? – pytał.

Źródło: ekai.pl

Polecamy bardzo ciekawy film o Małej Arabce - Matrix.

Parafialny Klub Filmowy zaprasza na wartościowy film: „Ognioodporni”. Projekcja odbędzie się w najbliższą niedzielę o godz. 1900 w auli dolnej. Jest to piękna historia o problemach rodziny i ich rozwiązywaniu.

Rodzina chorego na białaczkę 26 letniego Przemysława prosi chętnych o oddanie krwi na leczenie. Krew można oddać w punktach krwiodawstwa w Lublinie. Więcej informacji można pobrać z zakrystii.

Dzisiaj jest

niedziela,
24 maja 2015

(144. dzień roku)

Czytania na dziś

Jubileusz Miłosierdzia

Papież na Facebooku

ŚDM Kraków 2016

DM w Diecezji

PGP

Wolne Media

Telewizja TRWAM

Gość Niedzielny

Niedziela Tygodnik

Pomoc Kościołowi

SOS dla życia

Kościół prześladowany

Nie bądź obojętny!

http://www.citizengo.org/pl