Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
4704984

Biblia

Spotkanie RZK Rejonu I i II

Październik 2015. Spotkanie przed wydarzeniem

Przed każdym wydarzeniem parafialnym odbywają się spotkania Rejonowych Zespołów Koordynacyjnych ze swoimi opiekunami duchowymi, by omówić zaplanowane wydarzenia i przygotować liturgię. Na spotkanie RZK przychodzą Rejonowi, Podrejonowi i ksiądz opiekun. Podrejonowi organizują następnie spotkania z Posłańcami, na których przekazują odebrany w parafii list Droga do Emaus, przygotowujący do wydarzenia. Znajdują także konkretne osoby do poszczególnych zadań związanych z oprawą liturgiczną.

Pierwsze wydarzenie parafialne zaplanowane jest na 22 października, we wspomnienie Jana Pawła II. Gestem wydarzenia będzie rodzinna modlitwa w intencji Światowych Dni Młodzieży. Przygotowanie liturgiczne do wydarzenia odbędzie się w niedzielę 18 października.

7 X 2015. Wspomnienie NMP Różańcowej

We wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej o godz. 18.00 sprawowana była Msza św. w intencji wszystkich członków Kół Żywego Różańca.

Homilię wygłosił ks. Józef Włoszek, który przybliżył wiernym znaczenie i wartość modlitwy różańcowej. – Różaniec od początku był sposobem przedstawienia historii zbawienia, szczególnie dla tych, którzy nie mieli dostępu do skarbca Pisma Świętego – mówił. – Trzeba wejść w modlitwę różańcową jak się wchodzi do katedry, której piękno można zobaczyć tylko wtedy, gdy się ją ogląda z różnych perspektyw – wyjaśniał. – Różaniec jest jak witraż w kościele, w którym różne kolorowe elementy składają się w jedną całość – tłumaczył, zachęcając do rozważania tajemnic różańcowych.

Po Mszy św., jak w każdą środę, parafianie powierzali prośby i troski Matce Bożej Nieustającej Pomocy.

W październiku wierni rozważają tajemnice Różańca Świętego, gromadząc się w świątyniach. W naszej parafii nabożeństwo odprawiane jest codziennie o godz. 17.15. Zapraszamy do wspólnotowej modlitwy.

Galeria

Jerycho Różańcowe

5 X 2015. Msza Święta w intencji mieszkańców Rejonu II

Liturgia Kościoła Powszechnego wspomina dzisiaj św. Siostrę Faustynę Kowalską. Ta Sekretarka Bożego Miłosierdzia jest patronką mieszkańców Rejonu II. W ich intnecji o godz. 18.00 została odprawiona Msza św., której przewodniczył ks. Proboszcz, opiekun Rejonu.

- Prośmy o miłosierdzie dla całego świata, dla Kościoła, szczególnie w czasie rozpoczynającego się Synodu Biskupów, całej wspólnoty parafialnej i mieszkańców rejonu drugiego - mówił.

Słowo Boże wygłosił ks. Karol Madejek, który odwołując się do czytania z Ewangelii o Miłosiernym Samarytaninie wskazywał, że istotą chrześcijaństwa jest bycie miłosiernym, to znaczy otwartym na potrzeby innych ludzi. - Samarytanin jest obrazem Miłosiernego Boga - mówił - prawdę o Bożym Miłosierdziu przekazała nam także św. Faustyna. Jeśli chcemy doświadczyć tego miłosierdzia, trzeba nam postawić się w sytuacji człowieka chorego, pobitego. Wtedy, uznając swoją słabość, możemy w konfesjonale otrzymać od miłosiernego Boga łaskę uzdrowienia.

Ks. Karol zachęcał także uczestników liturgii, by wzięli udział w nabożeństwie Jerycho Różańcowe, które rozpocznie się bezpośrednio po Mszy św. w kaplicy Bożego Miłosierdzia. - Jerycho Różańcowe to modlitwa w intencji całego świata - mówił - by świat chciał oddawać się Bogu, by świat chciał, aby Bóg go przemieniał.

Na zakończenie Mszy św., przy wystawionym Najświętszym Sakramencie, przedstawicielka Rejonu II odczytała modlitwę o łaski za wstawiennictwem św. Patronki. Po modlitwie Najświętszy Sakrament został przeniesiony do kaplicy Bożego Miłosierdzia, gdzie następnie rozpoczęło się nabożeństwo.

Galeria

Patronka

5 X 2015. Jerycho Różańcowe

Po Mszy św. wieczornej rozpoczęło się nabożeństwo Jerycho Różańcowe, które będzie nieprzerwanie prowadzone w kaplicy Miłosierdzia Bożego do środy do godz. 1800 i zakończy się Mszą św. sprawowaną w święto Matki Bożej Różańcowej. 

Nazwa Jerycho Różańcowe nawiązuje do wydarzenia opisanego w biblijnej Księdze Jozuego. Według Pisma Świętego, wprowadzający Izraelitów do Ziemi Obiecanej po okresie niewoli egipskiej następca Mojżesza, Jozue otrzymał od Boga nakaz, by wojsko przez siedem dni okrążało przy głośnych dźwiękach trąb kamienne mury Jerycha. Siódmego dnia od huku trąb potężne mury niedostępnego miasta popękały i runęły, a Jerycho zostało zdobyte.

Czuwanie różańcowe przed Najświętszym Sakramentem prowadzone jest przez Legion Maryi i ofiarowywane za pośrednictwem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Franka Duffa, założyciela Legionu Maryi. Wynagrodzenia Panu Bogu za grzechy narodów Europy i świata. O łaskę wiary dla narodów Europy i o powstrzymanie zła. Wynagrodzenia za grzechy Polaków i o Polskę według Bożej woli. O nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła świętego i Polski. O obudzenie ducha pokuty w Polakach za grzechy całego Narodu przeciw życiu. O odkrycie daru Eucharystii w życiu i misji rodziny oraz we wszystkich osobistych intencjach.

Zapraszamy wszystkich do czuwania i adoracji Najświętszego Sakramentu w dzień a także w nocy.

Źródło: Jerycho Różańcowe

3 X 2015. Transitus

Uroczystości ku czci św. Franciszka rozpoczęły się Mszą św. sprawowaną w intencji mieszkańców Rejonu V, którym patronuje oraz sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi, posługujących w naszej wspólnocie parafialnej.

Rodzina franciszkańska na całym świecie, zgodnie z wielowiekową tradycją, spotyka się w wigilię uroczystości św. Franciszka na nabożeństwie zwanym Transitus, upamiętniającym przejście św. Franciszka do Domu Ojca.

W naszej parafii od wielu lat siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi, we współpracy z osobami świeckimi przygotowują nabożeństwo, podczas którego wierni przypominają sobie ostatnie chwile życia św. Franciszka i dziękują za tego niezwykłego Świętego, który do końca ukochał Boga i wszystkie stworzenia, zaś śmierć nazywał swoją siostrą, która prowadzi ludzi do Stwórcy.

Św. Franciszek tuż przed śmiercią przywołał do siebie braci, pobłogosławił ich i polecił by trwali w bojaźni Bożej. Poprosił także o odczytanie fragmentu Ewangelii wg św. Jana, rozpoczynającego się od słów Było to przed Świętem Paschy… (J 13,1). Następnie zaczął odmawiać Psalm 142 Głośno wołam do Pana, głośno błagam Pana. Swoje życie zakończył mówiąc: Na mnie czekają sprawiedliwi, aż mnie wynagrodzisz.

Po odczytaniu fragmentu Ewangelii wg św. Jana, ks. Proboszcz Andrzej Lupa wygłosił katechezę, w której podkreślał, że dla św. Franciszka śmierć była tylko bramą do spotkania z Chrystusem. Następnie poprowadził refleksję związaną z umieraniem naszych bliskich. Tak jak współbracia zgromadzili się przy umierającym Franciszku tak i my możemy znaleźć się w sytuacji towarzyszenia bliskim w ich odchodzeniu. – Niech umieranie św. Franciszka będzie dla nas lekcją, by się do tego momentu przygotować - mówił. Dzielił się także swoim doświadczeniem duszpasterskim w takich sytuacjach. Zachęcał, by za przyczyną św. Franciszka, ale i patronki naszego kościoła, św. Barbary, która jest także patronką dobrej śmierci, modlić się o to dobre przygotowanie się do spotkania z Bogiem Ojcem.

Następnie zgromadzeni wierni przy zapalonych od paschału świecach odmówili modlitwę Ojcze nasz. Na zakończenie ks. Proboszcz udzielił wszystkim uroczystego błogosławieństwa. Po liturgii wierni osobiście złożyli Siostrom najlepsze życzenia, a także podziękowania za ich posługę w parafii.

Galeria

W niedzielę 4 października w Watykanie rozpoczął się synod poświęcony małżeństwu i rodzinie. Obrady synodu będą trwały około trzech tygodni. Podejmie on kluczowe sprawy związane z rodziną. Módlmy się o dary Ducha Świętego dla wszystkich uczestników synodu. 

W sobotę 10 października organizujemy z naszej parafii wyjazd do Warszawy do Muzeum Powstania Warszawskiego i grób bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Z racji zamówionych biletów wstępu prosimy o zapisy byśmy wiedzieli ilu chętnych mamy na taki wyjazd.  Zapisy w zakrystii. Koszt 60 zł łącznie z biletami wstępu do Muzeum.

Dzisiaj jest

piątek,
09 października 2015

(282. dzień roku)

Czytania na dziś

Warto przeczytać

PGP

Włącz się w różaniec

Jubileusz Miłosierdzia

Papież na Facebooku

ŚDM Kraków 2016

DM w Diecezji

Wolne Media

Telewizja TRWAM

Gość Niedzielny

Niedziela Tygodnik

Pomoc Kościołowi

Fundacja Estera

SOS dla życia

Kościół prześladowany

Nie bądź obojętny!

http://www.citizengo.org/pl