Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
3494799

Biblia

Uroczystość Wszystkich Świętych

fot.liturgia.pl

1 listopada 2014

Uroczystość Wszystkich Świętych ma charakter bardzo radosny. Wspominamy w tym dniu wszystkich tych, którzy żyli przed nami i wypełniając w swoim życiu Bożą wolę, osiągnęli wieczne szczęście przebywania z Bogiem w niebie.

Kościół wspomina nie tylko oficjalnie uznanych świętych, czyli tych beatyfikowanych i kanonizowanych, ale także wszystkich wiernych zmarłych, którzy już osiągnęli zbawienie i przebywają w niebie. Widzi w nich swoich orędowników u Boga i przykłady do naśladowania. Wstawiennictwa Wszystkich Świętych wzywa się w szczególnie ważnych wydarzeniach życia Kościoła. Śpiewa się wówczas Litanię do Wszystkich Świętych, która należy do najstarszych litanijnych modlitw Kościoła i jako jedyna występuje w księgach liturgicznych (w liturgii Wigilii Paschalnej; ponadto także w obrzędzie poświęcenia kościoła i ołtarza oraz w obrzędzie święceń). /wykorzystano informacje ze strony: brewiarz.pl/

Odpust zupełny

W dniach 1-8 listopada można uzyskać odpust zupełny pod następującymi warunkami:

1. Pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy, 

2. Odmówienie „Ojcze nasz" i „Wierzę w Boga",

3. Dowolna modlitwa w intencjach Ojca św.

4. Spowiedź i Komunia św.

Więcej o odpustach

Godziny Mszy św. i nabożeństw

Ratuj prześladowanych chrześcijan!

Fundacja SOS DLA ŻYCIA 

Dom Wschodni

Fundacja Niepodległości

Stowarzyszenie Współpracy z Narodami Bliskiego Wschodu

organizują akcję pomocową: Wyślij koc prześladowanym chrześcijanom!

Fundacja SOS DLA ŻYCIA wraz z MON, MSZ i Agencją Rezerw Materiałowych, przygotowuje transport pomocy dla prześladowanych chrześcijan, którzy znaleźli schronienie w Kurdystanie (północny Irak). W dramatycznej sytuacji znajduje się 1,5 miliona uchodźców, z których połowa to dzieci. Ludzie ci pozbawieni są wszystkiego.

Zbliża się zima, spadają temperatury, brak im zimowych okryć, dzieciom ciepłej odzieży. Potrzebne są: koce, kołdry, poduszki, pościel i odzież zimowa (dla dorosłych i dzieci): kurtki, swetry, spodnie, czapki, szaliki, itp. Zwracamy się z prośbą o dary dla prześladowanych. Nie muszą być to rzeczy nowe, mogą być używane,  tylko czyste. Prosimy też o artykuły szkolne dla dzieci: ołówki, kredki, flamastry, bloki, zeszyty, kolorowanki, zabawki.

Wylot wojskowego samolotu mogącego zabrać 11 ton ładunku ma nastąpić 16 listopada. W związku z tym zbiórkę darów prowadzimy do 10  listopada.  

Następny transport z pomocą dla prześladowanych ma zostać uruchomiony pod koniec listopada. Do chrześcijan trafi 20 ton żywności.

Prosimy o składanie darów do 10 listopada: 

w Lublinie:

ŚRODOWISKOWY HUFIEC PRACY 3-18, ul. Łabędzia 16, w godz. 8.00 – 17.00

w Rzeszowie:

Fundacja SOS DLA ŻYCIA, Al. Wyzwolenia 21/61, 35-501 Rzeszów

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!

27 X 2014.  Relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki w naszej parafii

Na uroczystą chwilę powitania relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki parafianie wraz z kapłanami zgromadzili się przed świątynią. Ze wzruszeniem oczekiwali przybycia samochodu wiozącego relikwie oraz pielgrzymkowych symboli: obrazu Matki Bożej Solidarności, kopii krzyża nowohuckiego oraz różańca ks. Jerzego.

Około godz. 17.00 relikwie w uroczystej procesji wniósł Antoni Pasieczny, przewodniczący NSZZ „Solidarność” LW „Bogdanka” S.A. i przed ołtarzem przekazał je ks. Proboszczowi.

Rozpoczynając czas modlitwy ks. proboszcz Andrzej Lupa zawierzył naszą wspólnotę parafialną wstawiennictwu Błogosławionego. Zachęcał wiernych do zapoznania się z kazaniami, które wygłosił ks. Jerzy: – Również dzisiaj potrzeba nam jego słów – mówił – bo one nie straciły swej aktualności. Mamy wolną Polskę, ale nadal potrzebujemy zabiegać o poszanowanie pracy i godziwe jej wynagrodzenie. Mamy dzisiaj okazję odnawiać etos pracy nadając słowu „solidarność” jego pierwotną moc. Wzorem Błogosławionego chcemy odnawiać nasze relacje w oparciu o Ewangelię. Ks. Proboszcz przytoczył również słowa ostatniego kazania Księdza Męczennika, jego duchowy testament.

Następnie Przewodniczący Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” Marian Król przedstawił przesłanie dokonującej się peregrynacji relikwii kapelana „Solidarności”. Przypomniał, że inicjatorem Pielgrzymki Ludzi Pracy, kontynuowanej bez przerwy od 32 lat był ks. Jerzy Popiełuszko. 11 XI  2003 r. Jan Paweł II do przedstawicieli „Solidarności” mówił: - Jeśli „Solidarność” pragnie służyć narodowi, musi wrócić do swych korzeni. (…) Z Bożą pomocą kontynuujcie dzieło, które rozpoczęliśmy przed laty.  – Dlatego tutaj jesteśmy – podkreślał Przewodniczący – by wypełnić powierzoną nam misję.

Modlitwę różańcową, w której rozważania do poszczególnych tajemnic zostały zaczerpnięte z nauczania bł. ks. Jerzego poprowadziły dzieci z czwartej klasy Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęcznej.

Uroczysta Msza św. rozpoczęła się o godz. 18.00 i sprawowana była w intencji Ojczyzny. Liturgii przewodniczył ks. Proboszcz. Mszę św. sprawowali również ks. Tomasz Konstanciuk i ks. Krzysztof Szymański. Oprawę liturgiczną Eucharystii przygotowała Rada Duszpasterska, natomiast oprawę muzyczną chór pod kierownictwem naszej organistki Gabrieli Jagaczewskiej. Podczas uroczystości obecne były również poczty sztandarowe: Regionu Środkowowschodniego „Solidarność”, NSZZ „Solidarność” LW „Bogdanka” S.A. oraz NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Łęcznej.

W homilii ks. Krzysztof wskazał na piękno powołania kapłańskiego bł. ks. Jerzego. Szczególnie pokreślił jego umiłowanie prawdy i wolności oraz niezłomną służbę drugiemu człowiekowi, zwłaszcza ludziom ciężkiej pracy, zgodnie z przesłaniem słów św. Pawła: Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj, które stały się jego mottem życiowym. – Postępował drogą miłości. Zaangażowanie w obronę praw robotników przypieczętował swoją męczeńską krwią. „Samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu” – mówił ks. Krzysztof cytując fragment dzisiejszego czytania. – Cieszymy się dzisiaj wolnością Ojczyzny, ale coraz bardziej popadamy w zniewolenia ideologiczne. Warto abyśmy dzisiaj dokonali oceny naszego życia, postępowania, gotowości składania ofiary. Trzeba wykazać się odwagą i męstwem w obronie wartości, za które ksiądz Jerzy oddał własne życie. „Życie trzeba godnie przeżyć, bo jest tylko jedno. Zachować godność człowieka to pozostać wolnym nawet przy zewnętrznym zniewoleniu” – mówił przytaczając słowa ks. Jerzego z 29 stycznia 1984 r. Zwrócił również uwagę na przyjaciela i duchowego przewodnika ks. Jerzego, jego proboszcza w parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie, ks. prałata Teofila Boguckiego. 3 XI 1984 r. w dniu pogrzebu ks. Jerzego, powiedział on: – Na taki pogrzeb zasługują tylko ludzie wielcy, albo święci. – Witając relikwie ks. Jerzego wśród nas oddajmy cześć także temu człowiekowi, bez którego nie byłoby dzisiejszego Błogosławionego – mówił ks. Krzysztof.

Na zakończenie Mszy św., podczas śpiewu litanii do bł. ks. Jerzego Popiełuszki, wszyscy uczestnicy liturgii ucałowali Jego relikwie.

Galeria

W ciągu najbliższego tygodnia po Mszy św. wieczornej będzie możliwość ucałowania relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Galeria - modlitwa dzieci

Peregrynacja relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki

bł. ks. Jerzy Popiełuszko

W niedzielę 19 października minęła 30. rocznica męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. W związku z trwającą peregrynacją relikwii ks. Jerzego zapraszamy parafian do wspólnej modlitwy w intencji Ojczyzny, o kanonizację bł. ks. Jerzego Popiełuszki, o beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego, za NSZZ „Solidarność”, za wszystkich ludzi pracy oraz bezrobotnych.

26 X 2014 r. o godz. 12.00 – odbyła się uroczysta Msza św. z powitaniem relikwii w parafii św. Józefa Opiekuna Rodzin.

27 X 2014 r. o godz. 17.00nabożeństwo różańcowe i uroczysta Msza św. w parafii św. Barbary. Relikwie pozostaną w niej do 2 XI.

2 XI 2014 r. o godz. 10.45 - uroczysta Msza św. w parafii św. Marii Magdaleny.

Organizatorami peregrynacji są: Region Środkowowschodni NSZZ „Solidarność”, KM NSZZ „Solidarność” LW Bogdanka S.A., MK NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Łęcznej, duszpasterze Ludzi Pracy, łęczyńskie parafie.

Relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki zostały przekazane Regionowi Środkowowschodniemu NSZZ „Solidarność” 28 września 2014 r. podczas uroczystej Mszy św. Będą one peregrynować przez cały rok, a wraz z nimi symbole pielgrzymkowe – krzyż nowohucki i obraz z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej Robotników.

Parafia Chrystusa Odkupiciela w Świdniku była pierwszą na drodze wędrówki relikwii bł. ks. Jerzego po Regionie Środkowowschodnim. Było to symboliczne rozpoczęcie, ponieważ to właśnie w Świdniku rozpoczęły się wydarzenia nazywane „Lubelskim Lipcem 1980”, które przyczyniły się do powstania NSZZ „Solidarność”. Modlitewną wędrówkę relikwi zakończy 33. Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę., na trasie peregrynacji znajdą się miejsca związane ze zrywem wolnościowym 1980 r.

Symbole pielgrzymkowe

Krzyż nowohucki - Pielgrzymujący po naszym Regionie Krzyż jest kopią tego umieszczonego w Nowej Hucie, o który z narażeniem życia walczyli tamtejsi robotnicy. Przekazali go pielgrzymi NSZZ "Solidarność" Regionu Małopolska podczas jednej z Pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną Górę. Św. Jan Paweł II nawiązując do walki o krzyż w Nowej Hucie mówił, że ludzka praca nie może być oddzielona od Ewangelii. Dziś ten krzyż stał się symbolem pielgrzymującego Ludu Pracy i towarzyszy Regionom odpowiedzialnym za kolejne Pielgrzymki Ludzi Pracy do Częstochowy.

Matka Boska Częstochowska Solidarności - Obraz ten ma niezwykłą historię. Wykonał go w 1984 r. artysta z Podlasia – malarz Artur Chaciej z inicjatywy ówczesnego przewodniczącego podziemnego Zarządu Regionu w Białymstoku, Stanisława Marczuka. Obraz powstał w trzech kopiach różnej wielkości. Najmniejszy z nich otrzymał na własność ks. Jerzy Popiełuszko i w prywatnej rozmowie stwierdził, że dla niego jest to Matka Boska Solidarności. Związkowcy z podlaskiej "Solidarności" największy z obrazów przekazali podczas II Pielgryzmki Ludzi Pracy na Jasną Górę w 1984 r. jako symbol spotkań u stóp Czarnej Madonny. W obawie przed represjami ze strony UB przewieziono go zasłoniętego innym obrazem z wizerunkiem świętego. Robotnicy chcieli, by umieszczona na tle biało-czerwonej flagi Matka Boska Częstochowska nosiła nazwę "Solidarności". Obraz przez kilka był internowany na Jasnej Górze, by potem towarzyszyć kolejnym regionom przewodniczącym Pielgrzymkom Ludzi Pracy. W tym roku odbywa peregrynację po Regionie Środkowowschodnim, a związkowscy mają nadzieję, że uda się oficjalnie nadać mu imię Matki Boskiej Solidarności.

Proces kanonizacyjny

W sobotę 20 września 2014 r. rozpoczął się proces kanonizacyjny ks. Jerzego Popiełuszki w związku z nadzwyczajnym uzdrowieniem Francois Audelan.

Wiadomości

Dzisiaj jest

sobota,
01 listopada 2014

(305. dzień roku)

Czytania na dziś

Nie bądź obojętny!

http://www.citizengo.org/pl

Kościół prześladowany

Pomoc Kościołowi

PGP

Papież na Facebooku

Telewizja TRWAM