Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
7834091

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Wolne Media

Nikt nie jest zwolniony z poszukiwania woli Bożej

Podczas Mszy św.

11 X 2017. Święto Rodzin w ŚDS

Już po raz kolejny Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej włączył do obchodów Święta Rodzin Mszę świętą. Została ona odprawiona we środę w kościele p.w. św. Barbary o godz. 1100.

Na Eucharystię zgromadzili się: Pani Dyrektor Anna Płoszaj, pracownicy, uczestnicy ŚDS -u wraz z rodzinami. Głównym celebransem a jednocześnie kaznodzieją był Ksiądz Proboszcz Andrzej Lupa. Zebrani aktywnie włączyli się w liturgię: czytali czytania, modlitwę wiernych, komentarz do darów i uwielbienie, przynieśli też dary: kolorowe kwiaty, różaniec, anioł zrobiony na zajęciach terapeutycznych oraz chleb i wino

W homilii ks. Andrzej opierając się na czytaniu o proroku Jonaszu postawił obecnym pytanie: co dzisiaj chce nam powiedzieć Bóg? Kapłan mówił, że podobnie jak prorok przeżywamy różne sytuacje, także te związane z niepełnosprawnością swoją lub kogoś w rodzinie. Czy godzimy się na to, czy jak Jonasz mówimy gniewam się śmiertelnie. Podkreślał, że nic nie zwalnia nas z poszukiwania i wypełniania woli Bożej, niezależnie jaka jest nasza kondycja.  Nawiązał także do tematu prelekcji, która miała się odbyć w godzinach popołudniowych „Prawa i obowiązki pracodawcy zatrudniającego osoby z niepełnosprawnością. Prawa i obowiązki pracownika z niepełnosprawnością."  Każdy ma swoje prawa, ale też ma i obowiązki i to właśnie ich wypełnianie pomaga nam w drodze do świętości, do zbawienia. Na zakończenie Ksiądz życzył wszystkim, by spełniali wolę Bożą w tym, co robią i gdzie żyją.

Po Mszy św. uczestnicy udali się do ŚDS –u na dalszą część wspólnego świętowania.

Galeria 

Dzieci pomóżcie Memu sercu zwyciężać

Dzieci Maryi przedstawiłi historię objawień

8 X 2017. Przedstawienie

W niedzielę wieczorem w parafialnej auli wierni objerzeli historię objawień fatimskich, przygotowaną przez Dzieci Maryi.

Mali aktorzy wcielili się w role z wielkim zaangażowaniem. Widzowie poznali historię trojga pastuszków: Franciszka, Hiacynty i Łucji, którzy przekazali światu orędzie Maryi nawołującej do odmawiania różańca. Przedstawienie pod tytułem "Dzieci pomóżcie Memu sercu zwyciężać" mali artyści przygotowali pod kierunkiem s. Doroty Ostolskiej. Na zakończenie wszystkie dzieci zaśpiewały "Fatimską Panią" i wspólnie w obecnymi w auli parafianami zmówiły dziesiątek różańca.

Maryja jako najlepsza z Matek dała nam cudowny prezent - modlitwę różańcową. W tym roku mija 100 lat od objawień Matki Bożej w Fatimie. Ile razy od tego czasu paciorki różańca odmierzały ludzkie błagania? Modlitwa różańcowa oplata nasze życie Ewangelią. Módlmy się dzisiaj, aby każde ludzkie serce poznało i pokochało Pana Jezusa i przyjęło Jego Ewangelię. Módlmy się za naszych rówieśników, aby miały szczęśliwe dzieciństwo i za misjonarzy, by byli zwiastunami dobrej nowiny o miłości Boga do każdego człowieka. Prośmy też za nas o wrażliwe serca i pomocne dłonie, by jak Maryja nieść Jezusa innym - zapowiadali przed modlitwą narratorzy.

Aktorzy: Hiacynta - Zuzanna Sokołek, Łucja - Julia Pieniak, Franciszek - Marek Romanowski, Anioł - Emilia Beda, Żołnierz - Mikołaj Oszust, Maryja - Laura chochołowska, matka - Kinga Gugała, śpiew pieśni "Pani Fatimska" - Kinga Gugała, śpiew - Barbara Słowik, Amelia Wołos, narratorzy: Katarzyna Drozd, Matylda Wójcik. Wspólnie modliły się również: Barbara Kłoda i Helena Sokołek.

Galeria

Powrócić do pierwotnej miłości

Akt Zawierzenia Matce Bożej

8 X 2017. Wydarzenie parafialne

Obecny rok formacyjny jest zaproszeniem dla każdego parafianina do ciągłego podejmowania drogi nawrócenia. W niedzielę został zrobiony pierwszy krok poprzez przeżycie wydarzenia ewangelizującego, mającego na celu uświadomienie mieszkańcom parafii potrzeby powrotu do pierwotnej miłości.

W komentarzach przygotowanych przez grupę liturgiczną i homilii ks. Karola Madejka, głoszącego słowo podczas Mszy świętych, rozbrzmiewało echo wydarzeń sprzed 21 lat, kiedy to cała archidiecezja, a także nasza parafia przeżywały nawiedzenie Matki Bożej w Znaku Figury Fatimskiej i uroczyste zawierzenie Jej każdej rodziny. Ks. Karol podkreślał, że owocem tego czasu było powstanie niemalże w każdej klatce grup sąsiedzkich gromadzących się początkowo na modlitwie różańcowej, a także powstałe w tym czasie liczne Róże Różańcowe.

Poszczególne Rejony aktywnie włączyły się w liturgię. Ich mieszkańcy czytali komentarze i czytania, śpiewali psalm, nieśli przygotowane dary: różę, która wyrażała każdy poryw serca i miłość do Maryi, różaniec – znak wdzięczności za lata wspólnej drogi i troski o siebie nawzajem, Akt Zawierzenia  symbolizujący powrót sercem do tego, co wydarzyło się przed laty i chleb i wino – pokarm będący pokrzepieniem na drodze realizacji Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji.

Na koniec został odmówiony uroczysty Akt Zawierzenia Matce Bożej Fatimskiej  parafii i każdej rodziny.

Niech Maryja wspiera każdy trud i wysiłek podejmowany na drodze nawrócenia każdego osobiście, ale także całej wspólnoty parafialnej.

Galeria

Różaniec „Do Granic” w Dorohusku

Wspólna modlitwa przy granicy

7 X 2017. Świadectwo pielgrzymów

W sobotę, w święto Matki Bożej Różańcowej ponad 70 osób z naszej parafii udało się dwoma autokarami do Dorohuska do parafii św. Jana Nepomucena, by modlić się za Polskę i świat.

Dołączyliśmy do ogromnej rzeszy ludzi, liczonej tu w tysiącach. Wysłuchaliśmy konferencji, uczestniczyliśmy we Mszy św. oraz w adoracji Najświętszego Sakramentu. Po posiłku przeszliśmy na granicę nad Bugiem, tutaj wspólnie odmówiliśmy cztery części różańca.

Dołączył do nas wojewoda lubelski, pan Przemysław Czarnek, który mówił do uczestników, że: Należy pokazać innym narodom, że trzeba dbać o swoje korzenie, o chrześcijaństwo.  Wojewoda przywiózł  ze sobą bigos dla pielgrzymów, dla nas  zdumiewające było to, że nakarmiono nim rzesze i jeszcze zostało... Wielkie uznanie należy się parafianom z Dorohuska, którzy zadbali o sowity poczęstunek, a także wszystkim służbom, które ogarnęły logistycznie to przedsięwzięcie.

Wydarzeniu sprzyjała pogoda, zaświeciło słońce, dopiero po zakończeniu modlitwy pokropił deszczyk, ale w promieniach słońca, wtedy oczom pielgrzymów ukazała się piękna tęcza. Niektórzy dostrzegli na niej serce. Świadectwa dawane w autokarach podczas drogi powrotnej potwierdzają, że było to wydarzenie doniosłe i słusznie nazywane jest wydarzeniem światowym. Wielkie dzięki Bogu i ludziom, którzy podjęli się modlitewnego dzieła na tak wielką skalę. Dziękujemy także pani Elżbiecie Krupie, odpowiedzialnej za Szkołę Modlitwy w parafii, za zorganizowanie tej pielgrzymki.

Uczestniczka

Ku czci św. Franciszka z Asyżu

Wspólna modlitwa

3 X 2017. Transitus

Szczególnym skarbem franciszkańskim jest utrwalony przez współbraci św. Franciszka z Asyżu  czas jego odejścia do domu Ojca. Zgromadzenia franciszkańskie sprawują w tym dniu nabożeństwo ku czci Świętego, zwane Transitus. Również w naszej parafii Franciszkanki Misjonrki Maryi zaprosiły wiernych do wspólnego świętowania.

- Kiedy odchodzi ktoś bliski, mamy świadomość, że pojawia się chwila nieodwracalna - mówił ks. Proboszcz, przewodniczący nabożeństwu. - Bardzo wyraźne w pamięci o zmarłym, stają się jego ostatnie chwile życia, słowa, gesty. Dzisiaj wspominamy śmierć św. Franciszka tak jak zapamiętali to jego współbracia. Chcieli zachować te chwile jako bezcenny skarb dla siebie, dziś jest on bogactwem całego Kościoła.

Szczególny jest moment, mówił ks. Proboszcz, kiedy św. Franciszek prosi o przeczytanie fragmentu Ewangelii z Ostatniej Wieczerzy, a słowa Jezusa: „Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem” są wskazaniem św. Franciszka dla współbraci, by usługiwali sobie nawzajem tak jak to polecił Chrystus. Tu powstaje reguła odnoszenia się braci do siebie.

- Święty u początku swej służby Bogu usłyszał słowa: Idź odbuduj mój Kościół - wyjaśniał ks. Proboszcz - idź odbudować to, co było u początków jego świetności. My dzisiaj także jesteśmy wezwani do odbudowania Kościoła. W tym roku w naszej parafii podejmujemy drogę nawrócenia do tego, co było jego pierwotną świetnością. Potrzeba nam mentalności św. Franciszka, który potrafił zapatrzeć się w Chrystusa i wszystko Mu ofiarować. Jak wiele potrafił zmienić jeden człowiek w historii Kościoła... A gdyby każdy z nas zmienił choć trochę? Założeniem programu realizowanego przez parafię jest to, że nie jeden robi wszystko, ale każdy trochę.

Jako przykład wspólnego działania, które zmienia rzeczywistość podał też inicjatywę różańcowej modlitwy "Do Granic". Przypomniał również wydarzenia w historii Kościoła i świata, w których modlitwa różańcowa zmieniała bieg historii m.in. bitwę pod Lepanto. - W dzisiejszym czasie, kiedy jest tak wiele zagrożeń, potrzebna jest modlitwa i wiara, że razem dokonamy wielkich dzieł - mówił.

Przed nabożeństwem w intencji mieszkańców Rejonu V sprawowana była Msza św. Siostrom franciszkankom życzymy, by wzorem swego założyciela służyły Bogu i światu weług talentów, którymi je obdarował.

Galeria

Całe tony dobrej woli

Zbiórka makulatury

Od soboty do poniedziałku mieszkańcy parafii składali makulaturę do wystawionego przed domem parafialnym kontenera.

Także i tym razem można było liczyć na ich pomoc - przez trzy dni udało się zapełnić cały kontener. Zebraliśmy 2580 kg na kwotę 650 zł. Pieniądze ze sprzedaży surowców wtórnych przeznaczone zostaną na działalność Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w parafii.

Dziękujemy za bezcenną pomoc, która trwa nieprzerwanie już niemal trzy lata. 

Wiadomości

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej we współpracy z grupą wsparcia "Klub Akacjowa" w ramach Partnerstwa Ochrony Zdrowia Psychicznego Mieszkańców Powiatu Łęczyńskiego zapraszają 11 października na Święto Rodzin. Program rozpoczyna się o godz. 900 a zakończy o 1600 Masza św. będzie o godz. 1100 u nas w kościele. 

Zapraszamy wszystkich nauczycieli i wychowawców o raz wychowanków i rodziców na Mszę św. w sobotę na godz. 1800 z racji Dnia Edukacji Narodowej.

Grupa Wsparcia Chorych organizuje pielgrzymko wycieczkę na trasie Gołąb – Wola Gułowska - Wola Okrzejska. W dniu 21 października, wyjazd o godz. 730. Zapisy w zakrystii.

Dzisiaj obchodzimy XVII Dzień Papieski pod hasłem: „Idźmy naprzód z nadzieją”, z tej okazji po Mszach św. zbierane będą ofiary do puszki na Dzieło Nowego Tysiąclecia, które tworzy fundusz stypendialny dla młodych ludzi.

Od 1 do 15 października w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Szkolnej jest organizowana zbiórka książek dla polskiej szkoły w Krzemieńcu na Ukrainie. Zbierane są książki także używane w dobrym stanie.

Dzisiaj liturgiczne przygotowanie do pierwszego wydarzenia parafialnego w tym roku duszpasterskim, a o godz. 1900 w auli parafialnej dzieci z naszej parafii przedstawią historię objawień fatimskich.

Zachęcamy do udziału w nabożeństwach. Odprawiać je będziemy codziennie o godz.1715.

Dzisiaj jest

wtorek,
17 października 2017

(290. dzień roku)

Czytania na dziś

Biblia Audio i Tekst

Włącz się w różaniec

FMM w parafii

PGP

Biblioteka parafialna

Pismo parafialne

Akademia Młodzieżowa

LSO

Papież na Facebooku

Kościół prześladowany

Nie bądź obojętny!

http://www.citizengo.org/pl

Akcja Rodzina Rodzinie