Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
3660932

Biblia

PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ 2014/2015

Wizyta duszpasterska w naszej parafii rozpocznie się 29 grudnia 2014 r. Każda rodzina otrzymała od Posłańców list "Droga do Emaus" na wydarzenie parafialne, w którym podane jest słowo Boże do rozważania w rodzinach z kapłanem i w Grupach Sąsiedzkich oraz inne informacje przygotowujące do wizyty duszpasterskiej.

Roraty z bł. Matką Marią od Męki Pańskiej

20 XII 2014. Założycielka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi

Bohaterką dzisiejszego spotkania była bł. Maria od Męki Pańskiej.

Aby zgromadzeni na roratniej Mszy św. mogli bliżej ją poznać, sympatyczna pani reporter przeprowadziła z Założycielką sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi wywiad.

Udzielając odpowiedzi na pytania, bł. Maria podzieliła się bogatą historią swego życia i powołania zakonnego. Wspominała swe dzieciństwo, które przeżyła w Bretanii, we Francji w kochającej się rodzinie, bardzo przywiązanej do Kościoła i papieża.

Zwierzyła się, że powołanie zakonne odkryła na rekolekcjach „Dzieci Maryi”, w których uczestniczyła jako kilkunastoletnia dziewczyna. To wtedy doświadczyła spotkania z Bogiem miłości, które radykalnie zmieniło jej życie. Wiedziała, że cała pragnie oddać się  Bogu. Jej droga realizacji powołania zakonnego wiodła kolejno do klarysek, potem była u sióstr Maryi Wspomożycielki, aż do założenia nowego zgromadzenia - Franciszkanek Misjonarek Maryi w roku 1877. Zawsze bliski jej sercu był św. Franciszek z Asyżu, jej duszę porywał zapał misyjny, a wszystko, co podejmowała czyniła na wzór Niepokalanej: „Oto ja służebnica Pańska” – te słowa Maryi stały się jej dewizą życiową.

Dziś zgromadzenie Franciszkanek Misjonarek Maryi liczy ponad 6000 tys. sióstr z 79 narodowości zaangażowanych w dzieło misyjne Kościoła w 75 krajach świata.

Życiorys bł. Marii od Męki Pańskiej

Pytanie roratnie: W jakim kraju zostało założone zgromadzenie Franciszkanek Misjonarek Maryi?

Galeria

Nowenna do Dzieciątka Jezus

16-24 grudnia 2014. Na przyjście Chrystusa Króla pójdźmy wszyscy z pokłonem

Trwa Nowenna do Dzieciątka Jezus, która jest śpiewana każdego dnia po Mszy św. wieczornej.

Zapraszamy wszystkich parafian na to piękne nabożeństwo. W Wigilię Bożego Narodzenia nowenna odbędzie się o godz. 23.30.

Pierwszymi czcicielami Dzieciątka Jezus byli Trzej Mędrcy ze Wschodu, którzy przybyli do groty betlejemskiej i złożyli hołd Nowonarodzonemu, a także pasterze, którzy przybiegli do żłóbka. Hołd Dzieciątku złożyli w dniu Jego Ofiarowania w świątyni jerozolimskiej starzec Symeon i Anna. Teologiczne pogłębienie czci Dzieciątka Jezus zawdzięczamy Ojcom Kościoła (święci Ireneusz, Ambroży, Augustyn i in.), których teksty włączano stopniowo do liturgii Bożego Narodzenia, Objawienia Pańskiego czy Ofiarowania Pańskiego. W średniowieczu kult kształtował się pod wpływem wzmożonego ruchu pielgrzymkowego do Betlejem i Jerozolimy oraz w szczególnym podkreślaniu człowieczeństwa Chrystusa. Adorowano Dzieciątko i starano się naśladować Jego cnoty, takie jak dobroć, miłość i pokora. Do rozwoju kultu przyczyniały się zakony, zwłaszcza franciszkanie i karmelici. Dziś na świecie znajdują się dwa główne ośrodki kultu Dzieciątka Jezus - w Rzymie i w Pradze. Źródło: Niedziela.pl

Spotkanie ze św. Janem Bosko

17 XII 2014. Ojciec i nauczyciel młodzieży

Podczas mszy św. roratnich kontynuowane są spotkania ze świętymi założycielami zakonów. Dziś uczestnicy liturgii mieli okazję poznać bliżej św. Jana Bosko, założyciela Towarzystwa Św. Franciszka Salezego, zwanego salezjanami, poświęconego pracy wychowawczej wśród młodzieży.

Św. Jan Bosko wpisał się w historię Kościoła jako genialny wychowawca, który z wielką mądrością, miłością i znajomością życia młodych ludzi, stworzył styl wychowania nazywany prewencyjnym.

Podczas kazania dialogowanego z dziećmi, ks. Michał przybliżył postać Świętego i opisał podjęte przez niego dzieło wychowania. Św. Jan Bosko całe swe życie poświęcił szczególnie ubogiej młodzieży: zakładał oratoria, gdzie ubodzy chłopcy mogli uczyć się pisać i czytać, otrzymać coś do jedzenia, bawić się i czuć się jak w domu. Ponadto przygotowywał ich do dorosłego życia stwarzając godne warunki zdobycia zawodu – zakładał wiele pracowni krawieckich i szewskich, stolarni, introligatorni, a nawet drukarnie. Dbał również o rozwój duchowy młodych ludzi, gdyż był głęboko przekonany, że został posłany przez Boga to po, by pomagać im na drodze do osiągnięcia świętości.

Pytanie roratnie: Podaj pierwsze miasto, w którym osiedlili się salezjanie w Polsce i który prymas Polski był salezjaninem?

Św. Jan Bosko – życiorys * Salezjanie

Galeria

ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO

/fot.wiara.pl/

30 XI 2014 – 2 II 2016

Hasło: Ewangelia, proroctwo, nadzieja – życie konsekrowane w Kościele dzisiaj

Ogłoszony przez Ojca Świętego Franciszka Rok Życia Konsekrowanego jest obchodzony w całym Kościele od pierwszej niedzieli Adwentu, 30 listopada 2014 r. do 2 lutego 2016 roku. Więcej ...

Logo Roku Życia Konsekrowanego 

List papieża Franciszka na Rok Życia Konsekrowanego

Dokumenty Kościoła o życiu konsekrowanym

Komunikat bpa Kazimierza Gurdy na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego

Wiadomości

Dzisiaj jest

niedziela,
21 grudnia 2014

(355. dzień roku)

Czytania na dziś

Gość Niedzielny

Niedziela Tygodnik

Papież na Facebooku

Nie bądź obojętny!

http://www.citizengo.org/pl

Kościół prześladowany

Pomoc Kościołowi

PGP

Telewizja TRWAM