Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
3178558

Biblia

70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Zapraszamy mieszkańców Powiatu Łęczyńskiego do uczestnictwa w obchodach 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu 1 sierpnia 2014r. o godz. 17.00 na pl. Powstań Narodowych w Łęcznej.

Program uroczystości:

  • Zbiórka pocztów sztandarowych i uczestników na Placu Powstań Narodowych przed cmentarzem w Łęcznej
  • Zaciągnięcie wart honorowych przez harcerzy
  • Krótki rys historyczny Powstania Warszawskiego
  • Apel poległych i modlitwa w intencji ofiar Powstania Warszawskiego
  • Złożenie kwiatów i wieńców
  • Wystąpienie Starosty
  • Zakończenie uroczystości.

https://www.facebook.com/1944pl

Obchody Święta Policji w Łęcznej

Święto Policji

25 VII 2014. „Aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas”

Święto swojej formacji policjanci w Łęcznej rozpoczęli od Mszy św. sprawowanej w ich intencji, w intencji ich rodzin oraz zmarłych i poległych policjantów. Na uroczystą Mszę Świętą udała się kompania honorowa Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej wraz z pocztem sztandarowym. Liturgia sprawowana była o godz. 10.00 w parafii św. Barbary przez ks. proboszcza Andrzeja Lupę i ks. Janusza Rzeźnika. Na uroczystej Eucharystii obecny był również zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Mirosław Sokal, obecni byli również przedstawiciele jednostek samorządowych Powiatu Łęczyńskiego. Uroczystą liturgię uświetniła Orkiestra Górnicza LW „Bogdanka” S.A.

W głoszonej homilii ks. Andrzej Lupa, proboszcz parafii św. Barbary podkreślał, że służba, którą podejmują policjanci powinna przyczyniać się do budowania królestwa Bożego.

Odwołując się do słów Ewangelii mówił: – „Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was”. Tak było w historii, tak może być i dzisiaj, władza może wykorzystywać siłę i moc formacji policyjnej. Jest to niebezpieczeństwo, które może zmieniać sens Waszej służby. Jezus mówi nam na czym polega służba: „A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć”. W przypadku Policji słowo służyć może też oznaczać użycie siły by uporządkować rzeczywistość, jeśli dzieje się to w granicach prawa to jest służba.

Ks. Proboszcz mówił także o tym, że nie wiele jest sytuacji w których policjanci otrzymują podziękowania za swoją służbę. – Niech umocnieniem dla Was, będą słowa św. Pawła Apostoła skierowane do chrześcijan w Koryncie: „Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu; żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy; znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni, obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy”. Macie swoje powołanie, służycie społeczeństwu i państwu i w tej służbie jesteście wspomaganie przez Chrystusa, który udziela wam swego błogosławieństwa.

Podczas modlitwy uwielbienia miał miejsce akt zawierzenia Policjantów Bogu Ojcu: Świadomi powagi naszej służby, stajemy przed Tobą Boże, aby prosić o Twoje błogosławieństwo. Obdarzaj nas swoją opieką, chroń nas w niebezpieczeństwach i dopomagaj w godnym wypełnianiu naszej służby.

W dniu policyjnego święta ks. Proboszcz życzył wszystkim: Niech świadomość powagi Waszej służby, w której posługujecie człowiekowi, państwu i Bogu zabezpiecza Was przed zwątpieniem i rezygnacją, przez zniechęceniem i pójściem na łatwiznę. Niech dodaje Wam sił w zderzeniu ze złem we wszelkiej postaci, abyście umieli skorzystać z rady Jezusa: być roztropni jak węże a nieskazitelni jak gołębie. A św. Michał Archanioł, który Wam patronuje, niech Wam dopomaga w pełnieniu tej służby, która choć niebezpieczna i trudna jest tak ważną i zaszczytną.

Insp. Sławomir Zagojski, Komendant Powiatowy Policji w Łęcznej, podziękował księżom za sprawowaną w ich intencji Eucharystię, zaprosił także zgromadzonych do siedziby Policji na dalsze uroczystości, podczas których wręczone zostaną odznaczenia i akty nominacyjne. (m.)

Galeria

Święto Policji

W blasku świętości

3-14.08.2014. XXXVII Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

Trwają zapisy na Pieszą Pielgrzymkę do Częstochowy. 

Tegoroczna pielgrzymka ma dwie intencje – po pierwsze dziękujemy za dar kanonizacji Jana Pawła II. To właśnie postać Papieża Polaka, Jego dążenie do świętości będzie dla nas drogowskazem. Podczas tych rekolekcji w drodze modlić się też będzie o dobre przygotowanie do spotkania z Papieżem Franciszkiem. Drugą intencją jest prośba o dary Ducha Świętego i owocne przygotowania do Światowych Dni Młodych, które za dwa lata odbędą się w Krakowie.

Również i w tym roku będzie można wesprzeć fundusz Idę z Tobą. Jest wiele osób, które nie mogą wybrać się na pątniczy szlak, gdyż sytuacja finansowa nie pozwala im na pokrycie kosztów pielgrzymki. Dlatego zapraszamy chętnych, by wsparli nasz Fundusz. W ten sposób pielgrzym, który będzie korzystał z takiej pomocy poniesie intencję ofiarodawcy przed tron Matki Bożej. Intencje można zgłaszać w zakrystii.

Źródło: http://www.pielgrzymka.lublin.pl

Dzisiaj jest

poniedziałek,
28 lipca 2014

(209. dzień roku)

Czytania na dziś

Wydarzenie parafialne

PGP

Papież na Facebooku

Telewizja TRWAM

Kościół prześladowany

Pomoc Kościołowi