Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
3569308

Biblia

Świętujemy Rodzinny Jubileusz 25-lecia parafii

21 XI 1989 – 21 XI 2014

Na większą chwałę Boga Wszechmogącego, ku pożytkowi Kościoła Świętego – na mocy Kan. 515 KPK – erygujemy kanonicznie parafię pod wezwaniem św. Barbary w Łęcznej.

Te słowa zostały napisane przez ks. biskupa Bolesława Pylaka w dniu 21 listopada 1989 r. w dekrecie erygującym naszą parafię.

NIEDZIELA 23 LISTOPADA 2014

Msza św. jubileuszowa – godz. 18.00

W uroczystej Mszy św. dziękczynnej  23 listopada o godz. 18.00 uczestniczyli kapłani i siostry, którzy przez minione 25 lat posługiwali w naszej wspólnocie parafialnej. Był to czas wspólnej modlitwy i dziękczynienia Panu Bogu za dar naszej parafii i dobro, jakie dokonało się w naszej wspólnocie w tym czasie.

Galeria 1 * Galeria 2

Gest wydarzenia – w rodzinach lub w sąsiedztwie

Zapraszamy naszych parafian, aby w dniu jubileuszu 23 listopada zgromadzili się na spotkaniu rodzinnym lub sąsiedzkim z tortem i poświęcili trochę czasu na wspólne rozmowy o parafii, dzieląc się radością bycia w tej wspólnocie.

Galeria 1 * Galeria 2 - pierwsze spotkania sąsiedzkie

Jubileuszowe świadectwa Parafian

Z okazji Jubileuszu 25-lecia parafii członkowie grup formacyjnych i służb pastoralnych napisali świadectwa swej formacji i zaangażowania.

Dzielą się swoim doświadczeniem wzrastania w wierze, uczestnictwa w dziele ewangelizacji oraz bogactwem charyzmatów, jakie są w naszej wspólnocie parafialnej.

Domowy Kościół      Szkoła Modlitwy        PZ Caritas

Oaza Młodzieżowa       Dzieci Maryi        Liturgiczna Służba Ołtarza 

    Grupa Wsparcia Chorych           Legion Maryi  

16 XI 2014. Chrzest czyni z nas rodzinę

Dzisiejsza liturgia wprowadza nas w wydarzenie parafialne: Jubileusz 25-lecia parafii, które będziemy przeżywać 23 listopada. Jego przesłaniem jest zwrócenie szczególnej uwagi na chrzest święty, który wprowadza nas do wspólnoty Kościoła i czyni z nas wielką rodzinę.

Mieszkańcy poszczególnych Rejonów gromadzą się na Mszach św., by na modlitwie i we wspólnocie rozpocząć ten radosny czas. W homilii ks. Tomasz Konstanciuk zaprasza wszystkich wiernych do przeprowadzenia refleksji nad minionym czasem: na ile odpowiedzieli na Boże zaproszenie, by włączyć się do wielkiej rodziny, jaką jest wspólnota parafialna i na ile czują się z nią związani, troszcząc się o jej losy.

Dary ołtarza niesione w procesji wyrażają wdzięczność Bogu za wstawiennictwo Patronki– św. Barbary orędującej za parafią w jej trudnych sprawach, za rodzinami i ludźmi ciężkiej pracy, szczególnie górników. Radość ze świątecznego dzielenia się sobą i wspominania  wspólnej drogi wyraża tort przygotowany na spotkanie w rodzinach i sąsiedztwie. Składane są również kroniki parafialne zawierające świadectwa o wielkiej pracy, o talentach puszczonych w obrót przy budowie kościoła i tworzeniu parafii oraz owocnej współpracy wszystkich powołań.

Galeria * Homilia

Kurs ewangelizacyjny: Św. Jan Chrzciciel – prorok na dzisiejsze czasy

14-15 XI 2014. Rekolekcje dla Posłańców

Rekolekcje ewangelizacyjne dla współpracowników duszpasterskich zaangażowanych w Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji poświęcone są osobie św. Jana Chrzciciela.

Druga tura rekolekcji odbędzie się w dniach 24-26 listopada (pn-śr) każdego dnia od godz. 17.00. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

Rekolekcje są kursem przygotowującym do głębszej ewangelizacji parafii przez odkrywanie posłannictwa św. Jana Chrzciciela i uczenia się od niego sposobu wypełniania powierzonej misji animatorów Grup Sąsiedzkich i Posłańców. Fundamentem rozważań są teksty biblijne przybliżające postać proroka. Więcej ...

Galeria * Świadectwa uczestników

Zaproszenie na dzień skupienia dla dziewcząt

Pan wysłał swojego anioła, by sługom swoim ukazać, co musi stać się niebawem. A oto niebawem przyjdę.

                                                         /Ap 22, 6-7/

Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi

serdecznie zapraszają na dzień skupienia dla dziewcząt 

29 listopada 2014 godz. 9.00 – 19.00

Informacje i zapisy: s. Ania tel. 793 879 680

Akcja: Mikołaj o tobie nie zapomni

16 XI 2014. Podzielmy się sercem!

W tym roku po raz 17. studenci i instruktorzy Akademii Młodzieżowej z naszej parafialnej świetlicy organizują akcję: Mikołaj o Tobie nie zapomni, pod kierunkiem s. Anny Skołuby FMM. Dzieło to polega na przygotowaniu i dostarczeniu paczek dla ubogich dzieci z pobliskich wiosek z okazji św. Mikołaja.

Akademia Młodzieżowa zaprasza wszystkich parafian do współpracy - przez ten gest dobroci możemy okazać naszą wrażliwość na drugiego człowieka, szczególnie tego najsłabszego. Osoby indywidualne instytucje czy grupy wybierają sobie jedno dziecko, dla którego przygotowują prezent. Odbywa się to przez wybranie kartonika w kształcie prezentu z tablicy, na której podane jest imię i wiek dziecka.

Galeria

Prosimy o przyniesienie prezentów do świetlicy do dnia 2 grudnia.

Wiadomości

Dzisiaj jest

wtorek,
25 listopada 2014

(329. dzień roku)

Czytania na dziś

Nie bądź obojętny!

http://www.citizengo.org/pl

Kościół prześladowany

Pomoc Kościołowi

PGP

Papież na Facebooku

Telewizja TRWAM