Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
9687337

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Wolne Media

Drodzy Parafianie

   Zmartwychwstanie Chrystusa to wydarzenie, które nadaje sens każdemu istnieniu.

   Nie byłoby ono możliwe, gdyby nie ofiara Syna Bożego, który przyszedł na ziemię, aby wypełnić plan Ojca. On nie przyszedł, aby Mu służono,lecz aby służyć i dać Swoje życie na okup za wielu.

   Życzymy, aby ta postawa stawała się coraz bardziej naszą.Aby Zmartwychwstały Chrystus uzdalniał nas wszystkich do służenia Jemu i drugiemu człowiekowi, realizując nasze powołanie do życia w małżeństwie, w rodzinie, samotności, kapłaństwie czy życiu konsekrowanym.

   Bądźmy radosnymi świadkami Jego Zmartwychwstania!

Życzy Proboszcz wraz z Zespołem Duszpasterskim

Procesja rezurekcyjna

WIGILIA PASCHALNA

Wyróżnia się bogactwem symboli i czytań biblijnych ukazujących całe dzieło zbawienia. Kulminacyjnym punktem wspominania Bożych dzieł jest zmartwychwstanie Chrystusa. Bogata liturgia Wigilii Paschalnej składa się z czterech części:

1. LITURGIA ŚWIATŁA: zapalenie paschału, oznaczającego osobę Chrystusa, czyli Światłość Świata, uzmysławia nam, że dokonała się Pascha, przejście zmroku do jasności, ze śmierci do życia. Liturgia światła kończy się odśpiewaniem Exultetu  - Orędzia Paschalnego.

2. LITURGIA SŁOWA składa się z dziewięciu czytań, przeplatanych psalmami i modlitwą. Pierwsze siedem czytań wyjęte jest ze Starego Testamentu, po których zapala się światła na ołtarzu i uderza w dzwony, śpiewając hymn Chwała na wysokości Bogu. Kolejne czytanie z Listu do Rzymian poucza, że chrzest zapewnia wiernym uczestnictwo w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Po radosnym Alleluja, proklamowana jest Ewangelia o pustym grobie. Liturgię słowa zamyka homilia.

3. ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH: wierni zgromadzeni w świątyni wyznają swą wiarę i wyrzekają się szatana. Zostają również pokropieni wodą święconą. Liturgię chrzcielną kończy modlitwa wiernych.

4. LITURGIA EUCHARYSTYCZNA: uroczystości ukoronowane są Komunią św. i uroczystym błogosławieństwem; słowa rozesłania wzbogaca się o dwukrotne Alleluja. Ostatnim akcentem jest wezwanie do udziału w procesji rezurekcyjnej, która stanowi uroczyste głoszenie światu, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał! Chrystus zmartwychwstał. Alleluja! Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja! To chrześcijańskie wezwanie, którym radośnie się pozdrawiamy w czasie Świąt Wielkanocy jest naszym wyznaniem wiary.

Galeria

WIELKA SOBOTA

To dzień ciszy, dzień Pana, który spoczywa w Grobie, dzień, w którym wszyscy Apostołowie zwątpili. Módlmy się w skupieniu i nasycajmy ciszą tego dnia.

Adoracja Chrystusa w Grobie

Przez cały dzień trwa adoracja Chrystusa wystawionego w Najświętszym Sakramencie w Grobie Pańskim, kontynuowana jest również straż. W konfesjonałach posługują kapłani sakramentem pokuty i pojednania. 

Poświęcenie pokarmów

Wierni licznie gromadzą się w świątyni na poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny. Podczas tego obrzędu głoszona jest katecheza, kapłan objaśnia w niej znaczenie dnia i bogactwo gestów liturgicznych, nawiązując do bogatej Tradycji Kościoła.

Galeria

WIELKI PIĄTEK

19 IV 2019. Droga krzyżowa

W Wielki Piątek Kościół rozmyślając nad Męką Chrystusa i adorując Krzyż, wspomina swoje narodzenie z Jego boku i wstawia się do Boga, prosząc o zbawienie wszystkich ludzi.

Liturgia Wielkiego Piątku rozpoczyna się drogą krzyżową o godz. 16.00 na osiedlu Bobrowniki, bezpośrednio po której odbędzie się nabożeństwo Męki Pańskiej w świątyni.

Adoracja krzyża

Wielki Piątek jest jedynym dniem, w którym Kościół nie sprawuje Ofiary Eucharystycznej. Głównym momentem nabożeństwa jest adoracja Krzyża, którą poprzedza liturgia słowa. Słuchając opisu Męki Pańskiej, uczestniczymy w wydarzeniach drogi krzyżowej, męki i śmierci Chrystusa. Następnie odmawiana jest uroczysta modlitwa obejmująca wszystkie stany Kościoła i potrzeby świata, po której następuje obrzęd Komunii Świętej. W dalszej części liturgii Najświętszy Sakrament w procesji przenosi się do Grobu, co przypomina zdjęcie z krzyża i pogrzeb Chrystusa.

Czuwanie przy Grobie

W duchu wiary trwamy na modlitwie, którą prowadzą w naszej parafii poszczególne Rejony i grupy formacyjne. Z tradycją adoracji Grobu Pańskiego związany jest również zwyczaj straży, którą w naszej parafii pełnią górnicy, harcerze, lektorzy i ministranci oraz studenci Akademii Młodzieżowej.

Noc konfesjonałów

Podczas adoracji, która trwać będzie całą noc, w konfesjonałach posługiwać będą kapłani tym wszystkim, którzy pragną skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania.

Galeria - Droga Krzyżowa * Galeria - Nabożeństwo Męki Pańskiej

Wielki Czwartek

WIELKI CZWARTEK. Wydarzenie parafialne

18 IV 2019. Msza Wieczerzy Pańskiej

Wielki Czwartek rozpoczyna Święte Triduum Paschalne. Świętowanie w parafii rozpoczęła Msza Wieczerzy Pańskiej sprawowana o godz. 18.00. Ta Uczta Miłości jest spełnieniem zapowiedzianej Paschy Chrystusa i wypełnieniem Jego prośby: To czyńcie na Moją pamiątkę.

Tego dnia dziękowaliśmy Panu Bogu za dar sakramentu Kapłaństwa, a modlitwą otaczaliśmy wszystkich Kapłanów, szczególnie tych, którzy pracują i pracowali w naszej wspólnocie parafialnej. W kościele wyłożona była Księga Modlitw i można było tam wpisać swoją deklarację modlitwy za kapłanów oraz o powołania kapłańskie i zakonne. Wielki Czwartek w parafii przeżywany był jako wydarzenie, którego wartością jest odpowiedzialność za Kościół, a gestem modlitwa o powołania.

Ustanowienie sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa

Wspominamy ustanowienie Eucharystii. Jezus antycypuje i włącza w nią ofiarę krzyża i zwycięstwo zmartwychwstania. Równocześnie objawia się jako prawdziwy Baranek złożony w ofierze. Po przeczytaniu Ewangelii o obmyciu nóg, ks. Proboszcz dokona tego obrzędu, naśladując w tym Chrystusa i podkreślając służebny charakter powołania kapłańskiego. Po Mszy św. Hostie konsekrowane będą przeniesione w procesji do Ciemnicy.

Dzielenie się chlebem. Wydarzenie parafialne

Po Mszy św. Posłańcy wzięli chlebek dla wspólnot sąsiedzkich, gdzie spotkali się na modlitwie oraz na łamaniu chlebem i składaniu sobie życzeń świątecznych. Tutaj także odmówili modlitwę, prosząc o powołania kapłańskie i zakonne, gdyż Wielki Czwartek przeżywany był we wspólnocie jako dzień Wydarzenia Parafialnego.

Czuwanie z Jezusem w ciemnicy

Czuwanie w ciemnicy, która przypomina o uwięzieniu Jezusa, jest cichą modlitwą i czasem trwania przy Chrystusie w Jego samotności. Adoracja Najświętszego Sakramentu będzie trwała do godz. 24.00.

Galeria

14 IV 2019. Niedziela Palmowa

Uroczystą liturgię Niedzieli Palmowej, sprawowanej o godz. 11.30 rozpoczęła procesja, w której udział wzięły dzieci niosące wspaniałe, kolorowe palmy.

Liturgia tej szczególnej Mszy św. rozpięta jest między dwoma momentami: radosną procesją z palmami oraz czytaniem Męki Pańskiej. 

Tradycyjnie tego dnia w naszej parafii odbyło się przyjęcie nowych chłopców do Liturgicznej Służby Ołtarza. Posługę ministranta przyjęło sześciu chłopców, a służbę lektora dwóch. Ks. Proboszcz podziękował ks. Karolowi Madejkowi za przygotowanie chłopców do posługi przy ołtarzu, a także rodzicom za ich zaangażowanie..

Na zakończenie Mszy św. odbył się konkurs palm na najwyższą, najbardziej kolorową i najbardziej naturalną - żywą palmę. Wszystkie palmy były przygotowane wyjątkowo pięknie. Trudno było wyłonić zwycięzców. Wszystkie palmy były przygotowane samodzielnie.Zarówno zwycięzcy jak i wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody za zaangażowanie i udział w konkursie. Na koniec były pamiątkowe zdjęcia z palmami. Było bardzo kolorowo i pięknie.

Galeria 

Ludzie na całym świecie z przerażeniem obserwowali zatrważający obraz płonącej katedry Notre-Dame w Paryżu.

Przez wiele godzin ważyły się losy serca Paryża, serca Francji i serca Europy. Poważnie zniszczona, ale ocalona paryska katedra, zjednoczyła w bólu i smutku miliony ludzi na całym świecie. Dziś jednoczy także nas, Polaków, w inicjatywa wsparcia odbudowy katedry Notre-Dame, rozumianej nie tylko jako symbol bezcennego dziedzictwa kulturowego Europy, ale również jako symbol chrześcijańskich wartości.

Zwracam się więc najpierw do wszystkich Polaków z apelem o pomoc materialną w odbudowie katedry, którą przekażemy za pośrednictwem akcji sms-owej oraz przez dobrowolne wpłaty na konto Caritas Polska, począwszy od Wielkiej Środy.

Zwracam się również do wszystkich ochrzczonych, zwłaszcza do tych, którzy w ostatnich latach zapomnieli o swoim chrześcijańskim powołaniu, aby na nowo odkryli Chrystusa i stali się Jego odważnymi świadkami.

W paschalnym czasie przechodzenia z Chrystusem ze smutku do radości, z rozpaczy do nadziei, ze śmierci do życia, z serca błogosławię,

STANISŁAW GĄDECKI    

Arcybiskup Metropolita Poznański  Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski  Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów  Europy (CCEE)

 Konto Caritas w Lublinie: 46 1240 1503 1111 0000 1752 8351 Caritas Archidiecezji Lubelskiej ul. Wyszyńskiego 2 , 20 -950 Lublin z dopiskiem: Paryz

Dzisiaj jest

poniedziałek,
22 kwietnia 2019

(112. dzień roku)

Czytania na dziś

Biblia Audio i Tekst

Włącz się w różaniec

FMM w parafii

PGP

Biblioteka parafialna

Pismo parafialne

Akademia Młodzieżowa

LSO

Papież na Facebooku

Kościół prześladowany

Nie bądź obojętny!

http://www.citizengo.org/pl

Akcja Rodzina Rodzinie