Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
2736821

Biblia

Uroczystość Wigilii Paschalnej wyróżnia się bogactwem symboli i czytań biblijnych ukazujących całe dzieło zbawienia. Kulminacyjnym punktem wspominania Bożych dzieł jest zmartwychwstanie Chrystusa. Bogata liturgia Wigilii Paschalnej składa się z pięciu części:

1. Liturgia światła: zapalenie paschału, oznaczającego osobę Chrystusa - Światłość świata, uzmysławia nam, że dokonała się Pascha, przejście z mroku do jasności, ze śmierci do życia. Liturgia światła kończy się odśpiewaniem Exsultetu  - Orędzia Paschalnego.

2. Liturgia słowa składa się z dziewięciu czytań, przeplatanych psalmami i modlitwą wykonanych przez lektorów i kantorów. Pierwsze siedem czytań wyjęte jest ze Starego Testamentu, po których zapala się światła na ołtarzu i uderza w dzwony, śpiewając hymn Chwała na wysokości Bogu. Kolejne czytanie z Listu do Rzymian poucza, że chrzest zapewnia wiernym uczestnictwo w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Po radosnym Alleluja, proklamowana jest Ewangelia o pustym grobie. Liturgię słowa zamyka homilia wygłoszona przez kapłana.

3. Liturgia chrzcielna: Dzisiejszej nocy zostanie odnowione nasze przymierze z Bogiem, które zapoczątkowaliśmy na chrzcie świętym, wszczepiającym nas w paschalne misterium Chrystusa.

4. Liturgia eucharystyczna: Eucharystia jest Pokarmem na życie wieczne. Chrystus Zmartwychwstały zaprasza swych uczniów na paschalną Ucztę Miłości, podczas której karmi ich Swym Przenajświętszym Ciałem i Krwią. Liturgia ta kończy się uroczystym błogosławieństwem. Słowa rozesłania wzbogaca się o radosne Alleluja.

5. Procesja rezurekcyjna: Ostatnim akcentem liturgii Wigilii paschalnej jest procesja rezurekcyjna. Idźmy z radością i ogłośmy całemu światu tryumf Chrystusa nad złem i śmiercią. Pan prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

W Wielką Sobotę wierni licznie gromadzą się w świątyni na poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny.  Podczas tego obrzędu ks. Michał Gałus głosi katechezę wielkosobotnią, wprowadzającą w tajemnicę Wielkiej Nocy.

Adoracja Grobu Pańskiego i spowiedź św.

Trwa również adoracja Chrystusa w Najświętszym Sakramencie w Grobie Pańskim do godz. 14.00, a w konfesjonałach posługują kapłani sakramentem pokuty i pojednania. Górnicy, harcerze i harcerki oraz studenci Akademii Młodzieżowej pełnią straż przy Grobie Chrystusa, a ministranci i lektorzy trwają na adoracji.

Poświęcenie pokarmów

Święcenie pokarmów jest starym zwyczajem w Kościele przypominającym prawdę, że spożywanie posiłku jest czynnością świętą. W naszej świątyni odbywa się ono od godz. 8.00 do 14.00, ostatnie o godz. 18.00. W Sufczynie poświęcenie pokarmów odbędzie się o godz. 10.00.  Tego dnia wierni biorą ze sobą także wodę święconą, która służy do poświęcenia domów podczas kolędy.

Poświęcenie pokarmów: w kościele  * w Sufczynie

Zbieranie darów dla rodzin potrzebujących

W świątyni zbierane są dary żywnościowe, które nasi parafianie składają w koszach przy ołtarzu. Jeszcze dzisiaj zostaną dostarczone przez Parafialny Zespół Caritas do rodzin potrzebujących wsparcia. Obfitość tych darów świadczy o wrażliwości naszych serc na braci i jest widzialnym znakiem miłości miłosiernej.

Dary dla potrzebujących

Droga Krzyżowa

Dzisiaj „Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha”. Kościół rozmyślając nad Męką swojego Pana i Oblubieńca oraz adorując Krzyż, wspomina swoje narodzenie z boku Chrystusa umierającego na Krzyżu i wstawia się do Boga za zbawienie całego świata. Zgodnie z tradycją Kościół w dniu dzisiejszym nigdy nie sprawował Ofiary Eucharystycznej. Głównym elementem dzisiejszej Liturgii jest adoracja Krzyża, na którym zawisło zbawienia świata. Krzyż, który chcemy uczcić, nie jest dla nas wyłącznie znakiem cierpienia i poniżenia, ale przede wszystkim znakiem nadziei ostatecznego zwycięstwa Jezusa.

Droga krzyżowa

Liturgia Wielkiego Piątku w naszej parafii rozpoczyna się drogą krzyżową ulicami miasta. Gromadzimy się na osiedlu Bobrowniki o godz. 16.00. Krzyż w kolejnych stacjach niosą przedstawiciele poszczególnych grup i środowisk w parafii. Bezpośrednio po drodze krzyżowej odbędzie się w świątyni nabożeństwo Męki Pańskiej.

Nabożeństwo Męki Pańskiej

Głównym momentem nabożeństwa jest adoracja Krzyża, którą poprzedza liturgia słowa. Słuchając opisu Męki Pańskiej, uczestniczymy w wydarzeniach drogi krzyżowej i śmierci Chrystusa. Następnie odmawiana jest uroczysta modlitwa obejmująca wszystkie stany Kościoła i potrzeby świata, po której następuje obrzęd Komunii świętej. W dalszej części liturgii Najświętszy Sakrament w procesji przenosi się do grobu, co przypomina zdjęcie Chrystusa z krzyża i Jego pogrzeb.

Adoracja przy Grobie Pańskim

Modlitwa przy grobie jest pełna nadziei: Chryste, nasze Zmartwychwstanie i Życie, podźwignij nas z grobu grzechów. W duchu wiary trwamy na modlitwie, którą prowadzą poszczególne Rejony i grupy formacyjne. Z polską tradycją adoracji Grobu Pańskiego związany jest także zwyczaj straży, którą u nas pełnią górnicy, harcerze, lektorzy i ministranci oraz studenci Akademii Młodzieżowej. Plan adoracji przy Grobie Chrystusa.

Spowiedź przez całą noc do godz. 14.00 w Wielką Sobotę

Sakrament pokuty i pojednania od wielu już lat sprawowany jest w naszej parafii przez całą noc bez przerwy podczas czuwania przy Grobie Chrystusa. Kapłani będą w konfesjonałach od godz. 21.00 w Wielki Piątek do godz. 14.00 w Wielką Sobotę. Każdy, kto pragnie skorzystać ze spowiedzi będzie mógł przystąpić do tego sakramentu.

Droga Krzyżowa * Droga Krzyżowa 1 * Droga Krzyżowa 2 * Nabożeństwo Męki Pańskiej

Adoracja Grobu Pańskiego

Msza Wieczerzy Pańskiej

WIELKI CZWARTEK WIECZERZY PAŃSKIEJ

Święte Triduum Paschalne rozpoczynamy w Wielki Czwartek Mszą św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00. Ta Uczta Miłości jest spełnieniem zapowiedzianej Paschy Chrystusa i wypełnieniem Jego prośby: To czyńcie na Moją pamiątkę. W dniu dzisiejszym dziękujemy Panu Bogu również za dar sakramentu Kapłaństwa i modlitwą otaczamy Kapłanów, szczególnie posługujących w naszej wspólnocie parafialnej.

Rano odprawiana jest w archikatedrze lubelskiej Msza Krzyżma Świętego, podczas której kapłani wraz z ks. Arcybiskupem Stanisławem Budzikiem, odnawiają swe przyrzeczenia kapłańskie. Podczas tej Mszy św. dokonuje się poświęcenia olejów katechumenów, chorych i krzyżma.

Ustanowienie Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa

Wielki Czwartek jest dniem, w którym Chrystus ustanowił niezwykły dar Eucharystii. Ustanawiając Eucharystię, Jezus antycypuje i włącza w nią ofiarę krzyża i zwycięstwo zmartwychwstania. Równocześnie objawia się jako prawdziwy baranek złożony w ofierze i przewidziany w zamyśle Ojca przed założeniem świata. Jezus objawia zbawczy sens swojej śmierci i zmartwychwstania, tajemnicy, która staje się rzeczywistością odnawiającą historię oraz cały kosmos. Istotnie, ustanowienie Eucharystii pokazuje, jak ta śmierć, sama w sobie gwałtowna i absurdalna, w Jezusie stała się najwyższym aktem miłości oraz definitywnym wyzwoleniem ludzkości od zła. Benedykt XVI, Sacramentum Caritatis, 10.

Po przeczytaniu Ewangelii o obmyciu nóg, ks. Proboszcz dokona tego obrzędu, naśladując w tym Chrystusa i podkreślając służebny charakter powołania kapłańskiego. Po Mszy św. Hostie konsekrowane będą przeniesione w procesji do Ciemnicy.

Dzielenie się chlebem we wspólnotach sąsiedzkich

Po Mszy św. Posłańcy wezmą chlebek dla wspólnot sąsiedzkich, gdzie po liturgii spotkają się na modlitwie oraz na łamaniu chlebem i składaniu sobie życzeń świątecznych. Zachęcamy, aby wszyscy sąsiedzi w tym ważnym momencie poświęcili chwilę czasu osobom najbliżej mieszkającym i udzielili dobrego słowa tym, z którymi przyszło im przeżywać swoją codzienność.

Czuwanie w Ciemnicy

Czuwanie w Ciemnicy, która przypomina o uwięzieniu Jezusa, jest cichą modlitwą i czasem trwania przy Chrystusie w Jego samotności. Adoracja Najświętszego Sakramentu trwa u nas tradycyjnie do godz. 24.00.

Galeria 1 * Galeria 2

Dzisiaj jest

sobota,
19 kwietnia 2014

(109. dzień roku)

Czytania na dziś

Niedziela Palmowa

PGP

Kongres Rad Paraf.

Papież na Facebooku

Spotkania z Papieżem

Kościół prześladowany

Pomoc Kościołowi

Wczytywanie...