Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
69615

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Wolne Media

Parafia pw. św. Barbary w Łęcznej

Historia powstania parafii jest związana z dynamiczną rozbudową w latach siedemdziesiątych XX w., niewielkiego miasteczka Łęczna. Odkrycie w pobliskiej Bogdance dużych zasobów węgla kamiennego pociągnęło za sobą powstanie Lubelskiego Zagłębia Węglowego, a Łęczna zaczęła pełnić stolicę nowopowstałego zagłębia. Nastąpiła szybka rozbudowa miasta, powstawały nowe osiedla, a do Łęcznej napływała ludność z różnych stron Polski. Miasto w szybkim czasie kilkakrotnie zwiększyło liczbę ludności. W tej sytuacji koniecznością stała się budowa nowej świątyni i utworzenie oddzielnej parafii.


Wydarzenia znaczące

Parafia św. Barbary powstała w wyniku podziału parafii św. Marii Magdaleny dla potrzeb szybko rozrastającego się miasta. Tworzeniem nowego ośrodka duszpasterskiego, na polecenie ks. bpa Bolesława Pylaka, zajął się ks. Piotr Kurowski.

W 1987 r. odpowiedzialność za budowę i rozwój duchowy parafii przejął ks. Adam Lewandowski. 25 listopada parafia przeżywała nawiedzenie przez Matkę Bożą w znaku Cudownego Obrazu Jasnogórskiego.

Dekretem z dn. 21 listopada 1989 r. parafia św. Barbary została erygowana prawnie.

Rok później ks. bp Bolesław Pylak dokonał wmurowania kamienia węgielnego, przywiezionego z Ziemi Świętej, z miejscowości Emaus. Kamień został wcześniej poświęcony przez papieża Jana Pawła II.

Od 1 IX 1990 r. posługę w parafii rozpoczęły siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi.

► W 1994 r. sesją informacyjną rozpoczęto realizację projektu duszpasterskiego Nowy Obraz Parafii, dzisiaj nosi on nazwę Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji.

24-25 II 1996 r. – Nawiedzenie parafii przez Matkę Bożą w znaku figury z Fatimy. W marcu rozpoczęła się peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej w rodzinach. Nawiedzenie całej parafii trwało około 2 lat. W tym czasie powstają Grupy Sąsiedzkie, sąsiedzi spotykają się na modlitwie różańcowej prowadzonej przez Posłańców.

W 1997 r. zmiana proboszcza. Ks. Adama Lewandowskiego w tej posłudze zastąpił ks. Stanisław Zając.

13 IX 1998 r. – W parafii rozpoczyna się peregrynacja krzyża  w związku ze zbliżającym się Wielkim Jubileuszem.

13-21 XI 1999 r. – Pierwsze misje parafialne, prowadził je ks. Adam Lewandowski i pierwszy dyrektor Polskiej Grupy Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata ks. Mieczysław Nowak.

Dla upamiętnienia Jubileuszu Roku 2000 na osiedlu Niepodległości stanął Krzyż Milenijny.

W 2001 r. ks. Stanisław Zając został animatorem programu duszpasterskiego PPOE. W związku z tą nominacją administatorem w 2001 r., a następnie proboszczem parafii w 2005 r. został ks. Andrzej Lupa.

16 X 2004 r. – Nawiedzenie parafii przez  Matkę Bożą w znaku Cudownego Obrazu Jasnogórskiego. Po pożegnaniu Maryi w jasnogórskiej ikonie, rozpoczęła się  peregrynacja w rodzinach.

2 IV 2005 r. – Zmarł Papież Jan Paweł II. 7 kwietnia na Placu Różańcowym sprawowana była  Msza św. przez kapłanów z trzech łęczyńskich parafii. Na mszy w intencji zmarłego Papieża modliło się około 8 tysięcy mieszkańców Łęcznej. Następnego dnia ulicami miasta przeszedł pierwszy Biały Marsz w hołdzie Papieżowi.

20-21 VIII 2005 r. – Parafia św. Barbary była gospodarzem XV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Parafii realizujących program NOP. Na spotkanie w Łęcznej przybyło 430 osób z całej Polski. Gościliśmy również parafian z Postaw na Białorusi.

Kronika do roku 2009

Kronika od roku 2010

Dzisiaj jest

poniedziałek,
22 kwietnia 2019

(112. dzień roku)

Czytania na dziś

Biblia Audio i Tekst

Włącz się w różaniec

FMM w parafii

PGP

Biblioteka parafialna

Pismo parafialne

Akademia Młodzieżowa

LSO

Papież na Facebooku

Kościół prześladowany

Nie bądź obojętny!

http://www.citizengo.org/pl

Akcja Rodzina Rodzinie